СЕХ-ны 2016.03.23-ны 13-р тогтоол "Маягт батлах тухай"