District - БАЯН-ӨЛГИЙ

 

2020-10-16 02:05:44


Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 14-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,336
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,336
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шаривын ЖАНДОС (АН) 662 49.55%
Бихумарын ТӨЛЕУБЕК (МАН) 472 35.33%
Зулкапилийн БЕРИКБОЛ (МАХН) 178 13.32%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,312  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 24

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 15-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,179
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,179
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хавдырашын МАНЧУК (МАН) 853 72.35%
Алтанбайн БЕЙБИТ (АН) 275 23.32%
Шанайн ИГИЛИК (МАХН) 49 4.16%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,177  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 16-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,295
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,295
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Сансазбайн МУРАТ (АН) 744 57.45%
Баделханы КӨКСЕГЕН (МАН) 539 41.62%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,283  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 12

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 17-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,320
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,320
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жүсрэний АДАЛБЕК (МАН) 805 60.98%
Сүхээгийн ОЮУНДЭЛГЭР (АН) 486 36.82%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,291  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 29

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 18-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,323
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,323
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хузкейн ДАРМЕН (АН) 650 49.13%
Муратын ГАЛЫМБЕК (МАН) 537 40.59%
Зулпайн БАТЫРБЕК (МАХН) 119 8.99%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,306  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 17

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 19-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,446
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,446
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хабиданы ӨМИРГҮЛ (МАН) 846 58.51%
Рахметийн ГАЖАЙВ (АН) 591 40.87%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,437  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 9

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 20-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 294
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 294
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Абейн ШАЙМУРАТ (АН) 188 63.95%
Болатын УУГАНБААТАР (МАН) 106 36.05%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 294  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 21-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,122
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,122
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хавдуалигийн АСЫЛБЕК (МАХН) 484 43.14%
Бугыбайн БЕКБОЛАТ (АН) 329 29.32%
Жанибекийн АСЕЛ (МАН) 306 27.27%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,119  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 3

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 22-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,464
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,464
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Торгайн ХУДАЙБЕРГЕН (АН) 747 51.02%
Хажнабигийн БЕРДМУРАТ (МАН) 681 46.52%
Тогтолханы НУРАМГҮЛ (МАХН) 20 1.37%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,448  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 16

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 23-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,380
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,380
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Зулхарнайн ЖОЛАУШЫБАЙ (АН) 708 51.30%
Батайн АНАРГҮЛ (МАН) 655 47.46%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,363  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 17

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 24-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,134
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,134
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Асхабылын ДАНАБЕК (МАН) 620 54.67%
Акремханы АХЖАРХЫН (АН) 491 43.30%
Оханы АКИЛБАЙ (МАХН) 18 1.59%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,129  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 5

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 25-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,193
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,193
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Есентайн ЗАНГАР (АН) 676 56.66%
Байгабылын ПЕРНЕБЕК (МАН) 506 42.41%
Мектепийн МАНАРБЕК (МАХН) 8 0.67%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,190  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 3

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 26-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,306
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,306
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шаривын ХАВЫЛ (МАН) 612 46.86%
Аргынбайн АЙЖАН (АН) 608 46.55%
Харапатын БОЛАТБЕК (МАХН) 84 6.43%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,304  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 5 тай 5 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 2,011
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 2,011
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мухамеджаны МИРАС (АН) 1,090 54.20%
Аулаятын АСЕТ (МАН) 842 41.87%
Шаривханы МУРАТ (МАН) 795 39.53%
Догсомын ТУЯА (АН) 565 28.10%
Охойн ДАМЫС (МАХН) 364 18.10%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,656  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 27

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 4 тай 4 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,429
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,429
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шөндейн АЛГАБЕК (МАН) 712 49.83%
Ашикийн БАЙГАНАТ (АН) 675 47.24%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,387  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 42

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 5 тай 5 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 2,368
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 2,368
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Ахметийн ЕРБОЛ (МАН) 1,342 56.67%
Зархумын ОНГАР (МАН) 1,192 50.34%
Мерейханы ЖАНИБЕК (АН) 1,156 48.82%
Амений АЙБЕК (АН) 956 40.37%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 4,646  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 22

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 5 тай 5 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 2,008
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 2,008
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хуанганы АРМАН (МАН) 1,119 55.73%
Есейн ТӨЛЕУ (АН) 786 39.14%
Мешелийн ХУАНЫШ (МАХН) 25 1.25%
Хумарын ГҮЛЖАН 17 0.85%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,947  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 61

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 7 тай 7 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 2,330
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 2,330
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Нухсатын ЕРЖАН (АН) 1,660 71.24%
Нуригийн БЕЙБИТХАН (МАН) 1,176 50.47%
Хазанайн БИГАВИЛ (АН) 971 41.67%
Бухарханы ЖАНБОЛАТ (МАН) 776 33.30%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 4,583  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 9

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 4 тай 4 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,331
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,331
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Балжиннямын ЭНХБОЛД (АН) 647 48.61%
Шадетийн СЕРИКБЕРГЕН (МАН) 425 31.93%
Саудабайн БАХЫТ 237 17.81%
Нанзаны МЭНДБАЯР (МАХН) 3 0.23%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,312  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 19

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 12 тай 12 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 3,540
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 3,540
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Далелийн БАУЫРЖАН (МАН) 2,300 64.97%
Айпын АХЫЛБЕК (МАН) 2,166 61.19%
Мамбарын НУРСАУЛЕ (АН) 1,540 43.50%
Сагидолдагийн НУРЖАН (МАН) 1,510 42.66%
Алейханы НУРТУГАН (АН) 1,392 39.32%
Тилекийн АХЖАРХЫН (АН) 1,319 37.26%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 10,227  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 8 тай 8 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 3,011
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 3,011
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Халиасхарын НУРБОЛАТ (МАН) 1,648 54.73%
Хозыханы НУРКА (МАН) 1,556 51.68%
Сыдыхын АСЫЛБЕК (МАН) 1,473 48.92%
Хавланы ШАНДАТ (АН) 1,304 43.31%
Хусманы МАЙРА (АН) 1,119 37.16%
Сайпгалигийн РАХАТ (АН) 997 33.11%
Абайн АЗАТ 177 5.88%
Дөрбетханы БЕЙБИТ 163 5.41%
Хатпагийн БЕКБОЛАТ 142 4.72%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 8,579  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 5

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 748
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 748
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Даутын ЕСБОЛАТ (МАН) 378 50.53%
Айкөлбайн АРЫСТАН (АН) 363 48.53%
Хажыханы ӨМИРБЕК (МАХН) 1 0.13%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 742  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 6

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 7 тай 7 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 2,491
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 2,491
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Зейнелханы ИСАГУЛ (МАН) 1,649 66.20%
Секейн ХОНАЕВ (МАН) 1,552 62.30%
Торпагийн МУРАТ (АН) 1,014 40.71%
Хавашын ТАБЫСХАН (АН) 609 24.45%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 4,824  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 22

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 11-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 6 тай 6 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 2,167
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 2,167
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Конторбайн ЖАНДОС (АН) 1,363 62.90%
Ханайн ХУАНЫШ (МАН) 1,073 49.52%
Хавалын НАЗИМГҮЛ (МАН) 966 44.58%
Маратын АМАНБЕК (АН) 818 37.75%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 4,220  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 8

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 12-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 11 тай 11 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 4,074
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 4,074
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Тайраны ЖАНБОЛАТ (АН) 2,343 57.51%
Дүкений МАРАЛБЕК (МАН) 2,122 52.09%
Хабылын МҮПТИ (АН) 2,065 50.69%
Ахмадиягийн КАМЕЛИЯТ (МАН) 2,033 49.90%
Болатын ЕРКЕБУЛАН (МАН) 1,826 44.82%
Карибайн БАГДАУЛЕТ (АН) 1,726 42.37%
Ахбапигийн КЕНШИЛИК (МАХН) 7 0.17%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 12,122  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 4

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын сонгуульд 13-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 9 тай 9 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 4,721
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 4,721
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Ахайн ЖАНБОТА (АН) 2,477 52.47%
Бакелийн АЛЬХАСЕН (МАН) 2,455 52.00%
Батиханы БАЙБОЛАТ (МАН) 2,328 49.31%
Адилийн АСЫЛБЕК (МАН) 2,314 49.02%
Көлтайн АБАЙ (АН) 2,292 48.55%
Шайханы БЕКБОЛАТ (АН) 2,093 44.33%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 13,959  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 16

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,336
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,336
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жанабылийн КӨГЕРШИН (АН) 709 53.07%
Хурманханы ДАУЛЕТБЕК (МАН) 545 40.79%
Уяханы САЛДАТБЕК (МАН) 483 36.15%
Алданышийн НУРБЕК (МАХН) 437 32.71%
Батханы ЕРМУРАТ (АН) 435 32.56%
Адахын НУРСАУЛЕ (АН) 431 32.26%
Оралын ЗАМЕРГҮЛ (МАН) 410 30.69%
Зулкапилийн БЕРИКБОЛ (МАХН) 320 23.95%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,770  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,179
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,179
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Тандашын ЕСЕНЖОЛ (МАН) 659 55.89%
Хаханы БАХЫТХУМАР (МАН) 626 53.10%
Авилхасын ОТАРБАЙ (АН) 521 44.19%
Хатпагийн ЖАНАРБЕК (АН) 273 23.16%
Шанайн ИГИЛИК (МАХН) 241 20.44%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,320  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,295
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,295
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хизатын КОСМОС (МАН) 762 58.84%
Жалтайн АМАНДАХ (МАН) 694 53.59%
Съезийн АХМАРАЛ (АН) 576 44.48%
Ермекейн ХАРЛЫГАШ (АН) 568 43.86%
Хамталивийн НАУРЫЗБАЙ (АН) 567 43.78%
Хусайны ЗАМЗАГҮЛ (МАН) 542 41.85%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,709  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,320
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,320
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Онгорын ЕМШИБАЙ (МАН) 775 58.71%
Шаривханы БАХАТБЕК (МАН) 719 54.47%
Сурауханы НУРБОЛ (МАН) 630 47.73%
Көкигийн ЕРКИН (АН) 559 42.35%
Болатын НУРБЕК (АН) 543 41.14%
Бабайн БЕКЖАН (АН) 525 39.77%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,751  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 14

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,323
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,323
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Бекболатын УЛЫХПАН (АН) 775 58.58%
Акраны ЖЕНИСБЕК (АН) 737 55.71%
Абайн ХАЙЫРБЕК (АН) 672 50.79%
Захайн ДОСТЫХ (МАН) 556 42.03%
Ясымханы САЙРАН (МАН) 532 40.21%
Аятханы ДАРГЕРХАН (МАН) 435 32.88%
Жапанханы ДАУРЕНБЕК (МАХН) 131 9.90%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,838  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 4

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,446
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,446
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хулыбекийн НУРБОЛАТ (МАН) 854 59.06%
Сайлаугийн БИЛИМБЕК (МАН) 700 48.41%
Талгатбекийн БЕЙБИТХАН (АН) 668 46.20%
Хажымуратын НУРГҮЛ (АН) 593 41.01%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,815  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 6

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 294
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 294
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Сандалханы ЖАНАТХАН (АН) 155 52.72%
Хуаны ЖУМАХАН (МАН) 134 45.58%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 289  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 5

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,122
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,122
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Оралын ЕРТАЙ (МАН) 654 58.29%
Хуандыхын ЕРБУЛАН (МАН) 558 49.73%
Шамшетайн САКЕН (АН) 349 31.11%
Булшивийн ВАСЯ (АН) 346 30.84%
Тогтолханы НУРАМГҮЛ (МАХН) 244 21.75%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,151  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 7

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,464
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,464
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Айбатын ЖАНАТ (МАН) 806 55.05%
Алпысбайн МЕРУЕРТ (МАН) 748 51.09%
Боранбайн КАДИРХАН (АН) 741 50.61%
Дөрбетбайн ЕРТАЙ (МАН) 689 47.06%
Султаны МУСА (АН) 642 43.85%
Халимагийн ХАНАТ (АН) 484 33.06%
Ахкөлбайн ТӨМӨР (МАХН) 80 5.46%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 4,190  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 5

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,380
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,380
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хайсагийн ДАУЛЕТ (АН) 816 59.13%
Алейханы АЙТУГАН (МАН) 768 55.65%
Мусагийн КҮЛЗИРА (МАН) 759 55.00%
Тогтамуратын АМАНКЕЛД (АН) 643 46.59%
Рахметийн ТӨЛЕУ (АН) 576 41.74%
Каримханы СЕКЕН (МАН) 463 33.55%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 4,025  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 11-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,134
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,134
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Кабиханы НУРБЕК (МАН) 676 59.61%
Советийн СЕРИКЖАН (МАН) 590 52.03%
Хуатын МАРГУЛАН (АН) 590 52.03%
Нургазын РОЗА (АН) 350 30.86%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,206  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 12-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,193
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,193
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Тарихын ЕРБОЛАТ (АН) 687 57.59%
Шаханы ЖАНАРБЕК (МАН) 575 48.20%
Сьезийн БАУЫРЖАН (МАН) 535 44.84%
Мектепийн ТИЛЕУБЕРДИ (АН) 520 43.59%
Мектепийн МАНАРБЕК (МАХН) 28 2.35%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,345  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ИТХ-ын сонгуульд 13-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 1,306
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 1,306
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Кекейн РЫСБАЙ (МАН) 819 62.71%
Каздений ЕРЛАН (МАН) 579 44.33%
Жексенбийн БАХЫТЖАН (АН) 531 40.66%
Класханы САТЖАН (АН) 420 32.16%
Харапатын БОЛАТБЕК (МАХН) 207 15.85%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,556  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 6

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 462
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 462
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Табалганы ТИЛЕУБЕК (МАН) 273 59.09%
Аравханы СЕРИКЖАН (МАН) 265 57.36%
Мамырханы МЫРЗАБЕК (МАН) 242 52.38%
Сейсенбайн ТОЛХЫНБЕК (АН) 236 51.08%
Озатын АДАЛБЕК (АН) 228 49.35%
Халелийн ХУАТ (МАН) 179 38.74%
Хабайн АЙДОС (АН) 177 38.31%
Есентайн САМЕН (МАН) 176 38.10%
Рахымын РИЯН (АН) 176 38.10%
Баделийн ГҮЛСАРА (АН) 147 31.82%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,099  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 168
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 168
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Төмөрчулууны ТУЯА (АН) 107 63.69%
Цээрэнгийн НЯМАА (МАН) 102 60.71%
Равдаагийн ОЛОНБАЯР (МАН) 73 43.45%
Хажын МЭНДБАЯР (АН) 50 29.76%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 332  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 447
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 447
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мадениетийн ХУМЫРЗАХ (МАН) 222 49.66%
Сайлаугийн СЕРИКБОЛ (МАН) 221 49.44%
Жахайн ШАЙЗАДА (МАН) 214 47.87%
Макийн АДИЛХАН (МАН) 208 46.53%
Сембийн ЕРБОЛАТ (АН) 202 45.19%
Алдибекийн СЕМЕЙ (АН) 193 43.18%
Шакираны ГҮЛБАРША (АН) 174 38.93%
Аханы БОЛАТБЕК (АН) 168 37.58%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,602  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 551
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 551
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хуатбергений ХУРМЕТБЕК (МАН) 313 56.81%
Хасхарбайн БОЛАТБЕК (МАН) 312 56.62%
Камелханы КАДИРБЕК (АН) 287 52.09%
Кебекийн БАХБЕРГЕН (МАН) 283 51.36%
Сакейн АМАНГҮЛ (МАН) 274 49.73%
Еженханы АЛЛАБЕРГЕН (АН) 259 47.01%
Мусагийн БОЛАШАХ (АН) 250 45.37%
Сайны ШАЙМАРДАН (МАН) 238 43.19%
Бахытын НУРБАГДА (МАН) 189 34.30%
Сабирагийн НУРБЕК (АН) 171 31.03%
Оспаны СЕЙФОЛДА (АН) 170 30.85%
Аханы ТИЛЕКБЕРД (АН) 164 29.76%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,910  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 383
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 383
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Цэндсүрэнгийн АЛТАЙБАЯР (МАН) 306 79.90%
Бегзийн МАРТ (МАН) 253 66.06%
Пүрвээгийн ЦЭНДЭЭ (АН) 238 62.14%
Найданы БААТАР (АН) 191 49.87%
Төмөрийн БАТЦАГААН (МАН) 175 45.69%
Мөнхөөгийн ГАНБАТ (МАН) 104 27.15%
Эрдэнэгийн ЧИНЗОРИГ (АН) 96 25.07%
Батнасангийн МӨНХТӨР (АН) 94 24.54%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,457  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 324
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 324
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Советийн ГАБИДЕН (АН) 168 51.85%
Төлеханы ДАУЛЕТХАН (АН) 153 47.22%
Хауметийн ЕРКИН (АН) 151 46.60%
Сайлаугийн БАУЫРЖАН (АН) 149 45.99%
Хамзагийн БАРШАГҮЛ (МАН) 146 45.06%
Рысын НУРГАЙВ (МАН) 141 43.52%
Сыдыхын АДИЛМУРАТ (МАН) 137 42.28%
Жумагажын АМАНБЕК (МАХН) 129 39.81%
Заузиягийн ЕСБОЛ (АН) 122 37.65%
Тойчбайн САНДУГАШ (МАН) 116 35.80%
Семейханы СЕРИК (МАН) 58 17.90%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,470  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 316
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 316
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Нурмаагийн МӨНХБҮРЭН (МАН) 194 61.39%
Шавданы ДАВААЖАВ (МАН) 163 51.58%
Уатханы ТОЙЛЫХАН (АН) 152 48.10%
Халидолдагийн ЕРГАНАТ (АН) 147 46.52%
Толиогийн ОЮУН (МАН) 143 45.25%
Цээрэнгийн МЯГМАРСҮРЭН (АН) 138 43.67%
Насанбатын УРАНБАДАМ (АН) 129 40.82%
Жакежаны МАРАЛХАН (МАН) 124 39.24%
Сартышханы АМАНЖОЛ (МАН) 123 38.92%
Цагааны ЗАЙКЕН (АН) 88 27.85%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,401  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 368
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 368
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Тилейханы ЕЛЕУСИЗ (МАН) 190 51.63%
Манарханы ӨЗГЕРИС (МАХН) 185 50.27%
Дахайн КҮЛИЛА (МАН) 180 48.91%
Шөндейн АЙБЕК (МАН) 175 47.55%
Жанбетайн РАЯ (АН) 165 44.84%
Азимханы ХАРАХАТ (АН) 148 40.22%
Дарешханы ЖАНАРБЕК (МАН) 144 39.13%
Адебиетийн АМАНДЫХ (АН) 128 34.78%
Айтуганы ЕРБОЛАТ (АН) 121 32.88%
Батарбекийн КЕНШИЛИК (МАХН) 120 32.61%
Хойшыгийн АЙБОЛАТ (АН) 110 29.89%
Өнерханы САМАТ (МАН) 75 20.38%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,741  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 421
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 421
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Семсерханы ХОСБОЛАТ (МАН) 205 48.69%
Шарипханы УАЗИРА (АН) 177 42.04%
Хауметбайн СЕРМУРАТ (АН) 176 41.81%
Баймуратын ЕРКЕГҮЛ (МАХН) 172 40.86%
Сайлауханы СОВЕТ (АН) 163 38.72%
Советийн МУХТАР (МАН) 162 38.48%
Емелханы ТУНГЫШБЕК (МАН) 160 38.00%
Шакенайн ШАГДАР (МАН) 151 35.87%
Авикейн ХУНДЫЗ (АН) 147 34.92%
Асылбекийн АЙДОС (АН) 143 33.97%
Ешенханы ХАНАТ (МАХН) 142 33.73%
Хуйхабайн ТИЛЕЙХАН (МАН) 122 28.98%
Займын БОЛАТБЕК (МАХН) 122 28.98%
Авлайханы ЖАНТЕМИР (АН) 114 27.08%
Серикбайн НАУРЫЗБАЙ (МАН) 83 19.71%
Схахын МУРАТ (МАХН) 49 11.64%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,288  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 470
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 470
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Женисханы МАНАРБЕК (АН) 311 66.17%
Хосылбайн ЕСЕНТАЙ (АН) 280 59.57%
Баянбайн ЕРБОЛ (МАН) 278 59.15%
Найманханы ОНАЛХАН (АН) 274 58.30%
Арыхын СЕРИКБЕРГЕН (МАН) 236 50.21%
Жылхыбайн СЕРИКБОЛ (МАН) 215 45.74%
Маратын ДОСБОЛАТ (МАН) 215 45.74%
Хаваны ЕСЕНБЕК (МАН) 204 43.40%
Асений БАЙБОЛАТ (МАН) 188 40.00%
Консулын ЕРБОЛАТ (АН) 177 37.66%
Самалханы МУРАТ (АН) 166 35.32%
Солтыкейн СЕРИКБОЛ (АН) 147 31.28%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,691  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 458
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 458
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Дүйсенбайн ХАЛИАСХАР (АН) 322 70.31%
Жанатын БАХЫТЖАН (АН) 280 61.14%
Алтайн ХОЛГАНАТ (МАН) 249 54.37%
Мухтарын АХЖОЛ (АН) 232 50.66%
Батырбекийн НУРЖАН (АН) 231 50.44%
Шаймуратын АЗЕРБАЙ (АН) 217 47.38%
Нурдыханы БАТАРБЕК (МАН) 210 45.85%
Пажины САТЖОЛ (МАН) 188 41.05%
Болатханы ОНАЛГАН (МАН) 182 39.74%
Сансызбайн БЕРИКБОЛ (МАН) 166 36.24%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,277  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 471
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 471
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жолоочханы ЕСКЕНДИР (МАН) 296 62.85%
Жолжахсын КЕЛДЕНБЕК (МАН) 292 62.00%
Өнерханы ЖАНБОЛАТ (МАН) 290 61.57%
Аргынбайн АЛБЕК (МАН) 276 58.60%
Муратбекийн ЕРХАНАТ (МАН) 272 57.75%
Мадигийн ӨРКЕНБЕК (МАН) 267 56.69%
Зейнолдагийн ТӨЛЕУ (АН) 207 43.95%
Нурхасын ЕРГЕНБАЙ (АН) 198 42.04%
Семсерханы ЛЕНА (АН) 193 40.98%
Маутайн ДАМЫС (АН) 191 40.55%
Иманханы ХАДЫЛБЕК (АН) 187 39.70%
Ажкейн АШИР (АН) 143 30.36%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,812  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 483
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 483
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Дөрбетханы НУРБОЛАТ (АН) 295 61.08%
Камелханы ГАУКАР (АН) 279 57.76%
Шаймарданы МАЙРАГҮЛ (МАН) 269 55.69%
Ахметийн МАРЖАНГҮЛ (МАН) 268 55.49%
Серикийн ДАУЛЕТ (АН) 239 49.48%
Баядханы НАЗГҮЛ (АН) 228 47.20%
Шаймарданы САЯСАТ (АН) 225 46.58%
Сембэгийн АДИЛЕТ (МАН) 219 45.34%
Ерданагийн ЖАНДОС (МАН) 185 38.30%
Ризабекийн ЖЕНИСБЕК (МАН) 177 36.65%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,384  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 486
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 486
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Винтовын АДИЛДИК (АН) 358 73.66%
Муратын БАХЫТБЕК (АН) 284 58.44%
Консалын СУРАГАН (АН) 283 58.23%
Тогтаганы СЕКСЕНБЕК (АН) 282 58.02%
Нурхасын ГАУКАРХАН (АН) 252 51.85%
Маратын АКМАРАЛ (МАН) 241 49.59%
Самарханы ДОСБОЛ (МАН) 203 41.77%
Найманханы МЕНДИГҮЛЬ (МАН) 194 39.92%
Мизамбекийн НУРХАДЫЛ (МАН) 169 34.77%
Хапаны ХОЙШЫБАЙ (МАН) 137 28.19%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,403  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 457
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 457
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хасарагийн ЕРЛАН (МАН) 315 68.93%
Болатын ХАЖМУРАТ (МАН) 296 64.77%
Турашын КЕНЖЕБЕК (МАН) 256 56.02%
Магалайн СОНГЫБАЙ (МАН) 238 52.08%
Киндикбайн БАЙЛАУ (АН) 235 51.42%
Тилеубайн СЕРИК (АН) 200 43.76%
Хурманханы ӨСЕРХАН (МАН) 191 41.79%
Хуандахын ХУМЫРУЗАХ (АН) 173 37.86%
Бухарын ӨМИРБЕК (АН) 162 35.45%
Акейханы КҮЛИЯШ (АН) 140 30.63%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,206  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 326
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 326
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хуандагийн АМИРТАЙ (АН) 168 51.53%
Буланы ДАУЛЕТХАН (АН) 167 51.23%
Ивгээлийн ГАНТӨМӨР (МАН) 166 50.92%
Шамешийн ДОСМУХАМЕТ (АН) 166 50.92%
Алимханы ХАДЫС (АН) 151 46.32%
Дөрветбайн БӨЛТИРИК (МАН) 147 45.09%
Ардакерейн БАЙТАЙЛАХ (МАН) 146 44.79%
Көпжасарын ХАВДИЛМАЛИК (МАН) 126 38.65%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,237  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 451
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 451
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Баделгажын СЕРИКЖАН (АН) 302 66.96%
Шакейн БАУЫРЖАН (АН) 271 60.09%
Болатын НУРЖАН (МАН) 262 58.09%
Бияхыны НУГРАЖ (АН) 233 51.66%
Муратханы ЖАНАРБЕК (МАН) 164 36.36%
Тилеубекийн АЛМАГҮЛ (МАН) 100 22.17%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,332  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 430
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 430
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хоронхоны АМАНГАЖЫ (МАН) 312 72.56%
Шакегийн ДАМЫС (МАН) 267 62.09%
Кагбатын БАТЗАЯА (МАН) 257 59.77%
Көксегений МУРАТХАН (МАН) 252 58.60%
Хабдолдагийн ЕСБОЛАТ (МАН) 234 54.42%
Оринханы ХАМИТ (АН) 189 43.95%
Хажекений ШАРИВ (АН) 170 39.53%
Оданханы НУРТАЙ (АН) 157 36.51%
Зияагийн АМАНЖОЛ (АН) 128 29.77%
Маукетаны СОВЕТХАН (АН) 97 22.56%
Халиасхарын НАУРЫЗБЕК 2 0.47%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,065  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 344
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 344
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Баделийн ХАЖМУРАТ (МАН) 274 79.65%
Хоранханы ХАВДАЛМУРАТ (МАН) 216 62.79%
Айтуганы ЖАМБАЛ (МАН) 202 58.72%
Улагваны АМАНКЕЛДИ (МАН) 172 50.00%
Зорькигийн ЛАУЛАГҮЛ (АН) 144 41.86%
Мухаметбайн ЕСЕЙ (АН) 116 33.72%
Апешийн АСЫЛБЕК (АН) 115 33.43%
Шауейн ХАЖИ (АН) 77 22.38%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,316  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 175
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 175
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жекейн АЛТАНБАГАНА (МАН) 98 56.00%
Социалбекийн ЕРКЕБУЛАН (АН) 85 48.57%
Хазанайн АЙГАЛИЙ (АН) 83 47.43%
Хурманы ЕРЛАН (МАН) 82 46.86%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 348  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 395
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 395
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Ескермесийн ЗАУРЕН (МАН) 243 61.52%
Валиханы АЙБЕК (МАН) 233 58.99%
Дүримханы ХАЛЫМ (МАН) 228 57.72%
Муратын АРМИЯ (МАН) 221 55.95%
Азимханы МАЙРАГҮЛ (АН) 184 46.58%
Минапын ЛЕСБАЙ (АН) 171 43.29%
Зейнелханы РУСЛАН (АН) 160 40.51%
Байгабалын АХСУНХАР (АН) 138 34.94%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,578  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 365
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 365
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Айбатын ЖУРАГАТ (АН) 249 68.22%
Сурауханы ВАЛЬС (АН) 239 65.48%
Булагын ЕРБОЛАТ (АН) 225 61.64%
Какешагийн НЯЗБЕК (АН) 192 52.60%
Болатханы ЖАГСЛАГ (МАН) 187 51.23%
Бахтайн АХБӨПЕ (МАН) 142 38.90%
Бигазын ДАУЛЕТХАН (МАН) 123 33.70%
Тогтаганы ГАБДУЛИН (МАН) 95 26.03%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,452  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 482
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 482
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хозбайн ТӨЛЕУБАЙ (МАН) 293 60.79%
Какешагийн ТОХСАНЕКИ (АН) 287 59.54%
Пөнкегийн ДАУЛЕТБЕК (МАН) 277 57.47%
Хаугажайн АЙБАТ (АН) 266 55.19%
Бердиханы РАХИМБЕК (МАН) 263 54.56%
Бейбитшиликийн ЫНТЫМАХ (АН) 256 53.11%
Дакений МАРГУ (МАН) 235 48.76%
Жүнисийн БАУЫРЖАН (МАН) 216 44.81%
Тахарханы БАХЫТБЕК (МАН) 211 43.78%
Жапанханы МАРЖАНГҮЛ (АН) 199 41.29%
Аятханы НУРЖАН (АН) 187 38.80%
Еркиний БЕГЖАН (АН) 163 33.82%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,853  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 368
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 368
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Какешагийн ЕРКИН (АН) 244 66.30%
Манханы БӨХТУЛГА (АН) 213 57.88%
Мүтайн ХУАНЫШ (АН) 207 56.25%
Зухарнайн АМАНЖОЛ (МАН) 189 51.36%
Бөлшашийн ХАВЛАНБЕК (АН) 180 48.91%
Мауитханы КЕНЕТХАН (МАН) 166 45.11%
Сембайн БОЛАТ (МАН) 139 37.77%
Равданы БУЛГАН (МАН) 122 33.15%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,460  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 201
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 201
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Монголханы ЕСЕНКЕЛДИ (МАН) 130 64.68%
Хавдешийн МАМБЕТАЛИ (МАН) 122 60.70%
Дөрвөдханы ШЫНАРБЕК (АН) 101 50.25%
Манханы ЦЭРЭНЧИМЭД (АН) 98 48.76%
Баярцогийн БЯМБАСҮРЭН (МАН) 81 40.30%
Дэмбэрэлийн ЖАМБАЛ (АН) 66 32.84%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 598  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 344
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 344
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хусаяны АДИЛХАН (АН) 207 60.17%
Жисланы МУХИТ (АН) 177 51.45%
Хатпагийн БАЙМУРАТ (МАН) 169 49.13%
Чадраабалын ГАНБААТАР (АН) 167 48.55%
Солтаны МЕРЕКЕ (МАН) 160 46.51%
Маликийн УНАТ (МАН) 158 45.93%
Адилетийн ЕРХАНАТ (АН) 157 45.64%
Шаравын БАЯНЖАРГАЛ (МАН) 130 37.79%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,325  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 329
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 329
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Батчулууны БОЛДБААТАР (АН) 207 62.92%
Хавхайн НУРЛЫБЕК (АН) 161 48.94%
Жанатын НУРЖАН (АН) 160 48.63%
Пилжирийн БАТТУЛГА (МАН) 156 47.42%
Мягмарын НАРАНГЭРЭЛ (МАН) 152 46.20%
Оюуны ЛУВСАНЧҮЛТЭМ (АН) 144 43.77%
Нанзаны МЭНДХҮҮ (МАН) 141 42.86%
Сангаагийн ЦЭДЭНБАЛ (АН) 120 36.47%
Тэнээгийн МЭНДСҮРЭН (МАН) 119 36.17%
Горихын ГЭРЭЛЧУЛУУН (МАН) 91 27.66%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,451  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 298
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 298
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мусагийн МАРТЕБЕ (АН) 175 58.72%
Хонысбайн АЛТАЙ (АН) 167 56.04%
Иланы ГҮЛМАЙРА (АН) 161 54.03%
Хөхийн РАВСАЛ (АН) 150 50.34%
Насанбатын ЦАСТХҮРЭЛ (МАН) 133 44.63%
Көкешийн БАТАРБЕК (МАН) 119 39.93%
Эрдэнэбатын ГАНТУЯА (МАН) 114 38.26%
Гантулгын ЁЛКА (МАН) 105 35.23%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,124  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 333
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 333
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Насанбатын ЧИМГЭЭ (АН) 172 51.65%
Хибатайн МАРАТ (АН) 168 50.45%
Халманы ДАНАГҮЛ (АН) 165 49.55%
Дамдинхүүгийн ТУУЛ (АН) 155 46.55%
Баастын МӨНХБАТ (МАН) 127 38.14%
Хорлоогийн ОДГЭРЭЛ (МАН) 119 35.74%
Баямбаагийн МӨНХБААТАР (МАН) 117 35.14%
Төмөрийн БАТМӨНХ (МАН) 108 32.43%
Манханы ДАВХАРБАЯР (МАН) 102 30.63%
Түвшиний ДАВААДОРЖ (АН) 94 28.23%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,327  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Буянт сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 371
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 371
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мейрамын БЕРИКБОЛ (АН) 200 53.91%
Маутын НУРЛАН (МАН) 188 50.67%
Хунанбайн АМАНДАХ (АН) 188 50.67%
Бүткейн ШАКУ (АН) 186 50.13%
Халтааны ЗАМАНБЕК (АН) 175 47.17%
Ансаганы АРСТАНБЕК (МАН) 166 44.74%
Сайпилын НЭРГҮЙ (АН) 156 42.05%
Магсаржавын АЙНАГҮЛ (АН) 155 41.78%
Ануарбекийн БОЛАТХАН (МАН) 152 40.97%
Батчулууны БАЯРХҮҮ (МАН) 150 40.43%
Жамбалын ОДОНЧИМЭГ (МАН) 147 39.62%
Тамжаагийн БУЯНЦЭЦЭГ (АН) 147 39.62%
Ожооны ЭРДЭНЭБИЛЭГ (МАН) 144 38.81%
Есерханы ӨМИРБЕК (МАН) 102 27.49%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,256  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 194
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 194
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Дакенайн АЯЛБЕК (АН) 131 67.53%
Айтуганы МУРАТБЕК (МАН) 60 30.93%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 191  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 3

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 208
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 208
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Багдатын САУЛЕ (АН) 132 63.46%
Нуригийн АСЕМГҮЛ (МАН) 75 36.06%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 207  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 434
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 434
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жылхышыбайн ЕРБОЛ (АН) 260 59.91%
Айпын АХЫЛБЕК (МАН) 223 51.38%
Ерболын НУРЖАН (МАН) 210 48.39%
Женилханы ЖАХСЫБАЙ (МАН) 205 47.24%
Монголханы ЖАНПЕЙС (АН) 204 47.00%
Калиханы САГДАТ (АН) 193 44.47%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,295  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 224
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 224
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Ахааны НУРБЕК (МАН) 169 75.45%
Тауекелийн ЕРБОЛАТ (МАН) 129 57.59%
Балахазын СЕРИК (МАН) 116 51.79%
Жыхабасын НУРЖАН (АН) 95 42.41%
Хажекберийн СЕРИКБОЛ (АН) 82 36.61%
Сайдилийн БӨГӨНБАЙ (АН) 79 35.27%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 670  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 334
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 334
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хуспаны ШЕРИЯЗДАН (МАН) 215 64.37%
Баделханы АЙБОЛ (МАН) 210 62.87%
Мауитийн МЕЙРАМБЕК (АН) 188 56.29%
Жылхыбайн ӨНЕРХАН (АН) 135 40.42%
Бакейн САМАТ (МАН) 126 37.72%
Шерханы ЕРЖАН (АН) 93 27.84%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 967  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 309
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 309
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Манений ФЕРИМБЕК (МАН) 158 51.13%
Жиенбайн СЕРИКБОЛ (АН) 155 50.16%
Имандолдагийн ЕЛИК (МАН) 153 49.51%
Сатаны СЕРИКХАН (АН) 147 47.57%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 613  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 311
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 311
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Уканы АЯЛБЕК (МАН) 180 57.88%
Мадыны ХАЙРОЛ (АН) 179 57.56%
Октябарийн ШАШУБАЙ (АН) 137 44.05%
Молдабайн АМАНБЕК (МАН) 102 32.80%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 598  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 228
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 228
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Муттахигийн ЕСЕН (АН) 143 62.72%
Бүргэдбайн ХАЙРАТ (МАН) 84 36.84%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 227  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 689
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 689
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Аханы АЗИРА (МАН) 497 72.13%
Айпын БИЛИМХАН (МАН) 443 64.30%
Балелийн СЕРИКБОЛ (МАН) 419 60.81%
Авчукирийн ЖАНАРБЕК (МАН) 405 58.78%
Мубаракийн АВУЖАЛЕЛ (АН) 361 52.39%
Асхарын САЙФОЛЛА (МАН) 353 51.23%
Бакейн АЙБЕК (МАН) 352 51.09%
Анесийн ЗУЛПАХАР (АН) 271 39.33%
Булганбайн НУРБЕК (АН) 247 35.85%
Хауекийн АЛМАГҮЛ (АН) 238 34.54%
Көнбайн БАЙБАТША (АН) 223 32.37%
Авиданы РАЙНА (АН) 188 27.29%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,997  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 208
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 208
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Раздайн АДЛЕТ (МАН) 105 50.48%
Лаханы ЕРКИНБЕК (АН) 103 49.52%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 208  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 11-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 201
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 201
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Туханы АНСАЙ (МАН) 136 67.66%
Байгазымын БОЛАТБЕК (МАН) 113 56.22%
Ясаны АМАНБЕК (АН) 78 38.81%
Үбатын АХЫЛБЕК (АН) 64 31.84%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 391  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын ИТХ-ын сонгуульд 12-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 200
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 200
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хуаны ШЫНАРБЕК (МАН) 110 55.00%
Солтаханы ЕРБОЛАТ (АН) 106 53.00%
Бикраны ХУАНЫШХАН (АН) 100 50.00%
Хавалхагийн ХАЙРОЛДА (МАН) 82 41.00%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 398  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 179
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 179
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Иванышын БАХЫТБЕК (МАН) 65 36.31%
Аханы ӨЖЕТХАН (АН) 65 36.31%
Шалханы ХУАНДЫХ (МАХН) 48 26.82%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 178  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 251
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 251
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Дидарханы МУНАРБЕК (МАН) 132 52.59%
Шайтханы ХИЗАТБЕК (АН) 126 50.20%
Ахбасын СЕРИКБАЙ (АН) 125 49.80%
Сенбайн ТИЛЕУБЕК (МАН) 97 38.65%
Хизырын АСЕМГҮЛ (МАХН) 7 2.79%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 487  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 413
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 413
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хажмуханы ДАУЛЕТБЕК (МАН) 298 72.15%
Шаривын БУЛБУЛ (МАН) 249 60.29%
Жауынбайн СЕРИКЖАН (МАН) 247 59.81%
Асемханы АЛТЫНГҮЛ (АН) 140 33.90%
Өкметийн КЕЛИСКЕН (АН) 118 28.57%
Авдилмаликийн СЕРИКБОЛ (АН) 87 21.07%
Хунанбайн АЗАТХАН (МАХН) 44 10.65%
Хажыханы ӨМИРБЕК (МАХН) 1 0.24%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,184  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 541
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 541
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Аманкелдийн САЛДАТ (АН) 300 55.45%
Хамитханы ДАУИТ (АН) 289 53.42%
Жексембийн ХУРМЕТБЕК (МАН) 284 52.50%
Зейнелийн СУРАГАН (АН) 275 50.83%
Есболын ЖЕКСЕНБИ (АН) 273 50.46%
Трашын МЫРЗАТАЙ (МАН) 242 44.73%
Самалханы АСЫЛБЕК (МАН) 198 36.60%
Хонайн НУРБЕК (МАН) 197 36.41%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,058  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 576
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 576
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хурметханы ЕСБОЛАТ (МАН) 379 65.80%
Көкешийн ХУАНЫШ (МАН) 257 44.62%
Шамейн КЕНЖЕХАН (АН) 257 44.62%
Муталын ЖАМАГАТ (МАН) 244 42.36%
Оразбекийн ХАЙРБЕК (АН) 244 42.36%
Шашуханы ХАСНАБИ (АН) 239 41.49%
Турдханы МЫНБАЙ (МАН) 174 30.21%
Хадысын НУРТУГАН (АН) 158 27.43%
Дөрбетханы БЕЙБИТ 118 20.49%
Абайн АЗАТ 67 11.63%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,137  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 374
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 374
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Алданышын ТИЛЕУЖАН (МАН) 193 51.60%
Сабидолдагийн ДЕЛЕГАТ (МАН) 186 49.73%
Баделханы ЖАНИПА (АН) 186 49.73%
Санайн СУРАГАН (АН) 182 48.66%
Диярын САЙЛАУБЕК (МАН) 178 47.59%
Хавдайханы ТОЛГАНАЙ (АН) 154 41.18%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,079  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 509
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 509
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хузайманы КЕНШИБАЙ (АН) 279 54.81%
Камений НУРРАХМЕТ (МАН) 250 49.12%
Мейрамханы ТИЛЕУЖАН (МАН) 225 44.20%
Камесханы ТОХТАУБАЙ (МАН) 205 40.28%
Харшынбайн ЖАХСЫЛЫХ (АН) 205 40.28%
Бөкейн ЕРБОЛАТ 202 39.69%
Такугийн ТУГЕЛБАЙ (АН) 175 34.38%
Набидолдагийн ТИЛЕГЕН (МАН) 140 27.50%
Охымын ХУАНЫШ 123 24.17%
Есболын ДҮЙСЕНБИ (АН) 98 19.25%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,902  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 168
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 168
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Талгатбекийн АЛДАБЕРГЕН (МАН) 111 66.07%
Абайн МУХТАР (АН) 55 32.74%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 166  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 748
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 748
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Айкөлбайн АРЫСТАН (АН) 454 60.70%
Саприйн ЛХАГВАА (МАН) 440 58.82%
Даутын ЕСБОЛАТ (МАН) 435 58.16%
Байхумарын МАРАТ (АН) 399 53.34%
Аятын АМАНДЫХ (МАН) 382 51.07%
Заводханы СЕРИКБАЙ (АН) 353 47.19%
Бейсенбайн НУРБЕК (АН) 338 45.19%
Шубайн ХАНАТ (МАН) 327 43.72%
Хадийн ТӨЛЕПБЕРГЕН (АН) 283 37.83%
Мубарекийн ӨНЕРБЕК (МАН) 272 36.36%
Камелханы САУЕЙ (МАХН) 21 2.81%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,704  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 250
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 250
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Паратын ХОЛГАНАТ (МАН) 179 71.60%
Хуспаны ХАЗИРА (МАН) 152 60.80%
Бекетийн ВАСЯ (МАН) 132 52.80%
Дауитийн ХОВЫЛАНД (АН) 76 30.40%
Хамитын ГҮЛЖАН (АН) 61 24.40%
Абейн ТИЛЕПБЕРДИ (АН) 59 23.60%
Халымын НИГМЕТ (МАХН) 54 21.60%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 713  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 264
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 264
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Керейбайн ХУАНТАЙ (АН) 164 62.12%
Шотайн КҮНТУГАН (АН) 137 51.89%
Какибайн ЛИЗА (АН) 127 48.11%
Цагаанмуратын НУРБУЛАН (МАН) 124 46.97%
Ахтышханы СЕРИЯ (МАН) 103 39.02%
Харынбайн АХЫТ (МАН) 103 39.02%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 758  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 367
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 367
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Кабейн БАУЫРЖАН (МАН) 237 64.58%
Бүркитийн КАДИРБЕК (МАН) 204 55.59%
Буланбайн СЫРЫМБЕТ (МАН) 192 52.32%
Тилейханы ЕРЖАН (МАН) 190 51.77%
Камейн ТУНГАТ (АН) 180 49.05%
Дүримбайн ДАУРЕНБЕК (АН) 161 43.87%
Хуспаны ТӨЛЕТАЙ (АН) 153 41.69%
Шотайн БУЛШАЙ (АН) 141 38.42%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,458  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 377
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 377
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Арыны МАХАНБЕТ (МАН) 213 56.50%
Шүйншийн ЖИНТАЙ (МАН) 209 55.44%
Бейлханы АБУ (МАН) 179 47.48%
Акейн АХГҮЛ (АН) 179 47.48%
Кабасын МЕКТЕП (АН) 171 45.36%
Маукейн ХАЙСА (АН) 140 37.14%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,091  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 706
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 706
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Оралын САУЛЕГҮЛ (МАН) 455 64.45%
Атретханы ТӨЛЕУБАЙ (МАН) 437 61.90%
Арыны ИСАТАЙ (МАН) 428 60.62%
Кашугийн БАРБОЛ (МАН) 405 57.37%
Хуанышын ДИНПАТША (МАН) 396 56.09%
Сагийн АЛТЫНБЕК (МАН) 376 53.26%
Байгадарын РАУШАН (МАН) 361 51.13%
Есентайн МУНАР (АН) 335 47.45%
Рахметбайн АЛЕКСАЙ (АН) 324 45.89%
Женисханы АРМАН (МАН) 310 43.91%
Торпагийн МУРАТ (АН) 308 43.63%
Иманмаликийн САГАТБЕК (АН) 301 42.63%
Асхарын АЛЬБЕК (АН) 279 39.52%
Ахетийн ҮМИТ (АН) 248 35.13%
Нургалымын ДАКИЛБАЙ (АН) 223 31.59%
Емений СЕКСЕНБЕК (АН) 193 27.34%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 5,379  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 283
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 283
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Калабирийн СЕРИК (АН) 167 59.01%
Какений КАДИРГҮЛ (МАН) 150 53.00%
Жанатын СЕРИКГҮЛ (АН) 140 49.47%
Бахытханы ХАНАТ (МАН) 138 48.76%
Хурметийн АМАНБЕК (МАН) 137 48.41%
Ахсолтаны МАДЕТХАН (АН) 0 0.00%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 732  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 244
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 244
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Сынапбергений САМАТ (МАН) 146 59.84%
Хабылбекийн АУГАНБАЙ (МАН) 137 56.15%
Тайвын ХАНГАЙ (МАХН) 134 54.92%
Даривханы ПЕНСИЯ (МАХН) 93 38.11%
Аскерханы АЛМАБЕК (МАН) 80 32.79%
Хомпайн БАХЫТЖАН (АН) 65 26.64%
Маукейн ТИЛЕПБЕРГЕН (АН) 21 8.61%
Күнтуганы БАХЫТБЕК (АН) 20 8.20%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 696  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 394
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 394
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хайдарын СЕРИКБОЛ (АН) 263 66.75%
Бахытын БЕКБОЛАТ (АН) 260 65.99%
Давашын ЖАРДЕНБЕК (АН) 254 64.47%
Анесийн БАХЫТГҮЛ (МАН) 138 35.03%
Аманжолын АЙБОЛАТ (МАН) 128 32.49%
Солтанбекийн БЕРИК (МАН) 125 31.73%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,168  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 338
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 338
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мунайханы НАУРЫЗБАЙ (МАН) 211 62.43%
Жанимханы АЙТУГАН (МАН) 201 59.47%
Тилегений ДОСЫМБЕК (АН) 197 58.28%
Кешуиний НУРЖАН (АН) 173 51.18%
Хуанышын БАХЫТБЕК (АН) 148 43.79%
Төкений КҮЛЖАН (МАН) 146 43.20%
Малкейн ӨМИРЗАХ (МАН) 144 42.60%
Боранбайн ЖАЙНАР (АН) 101 29.88%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,321  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 312
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 312
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мадетханы САУЛЕШХАН (МАН) 221 70.83%
Шаравын ХУАТ (МАН) 169 54.17%
Алтыбайн ХУМАРБЕК (МАН) 154 49.36%
Шаймарданы НЭРГҮЙ (АН) 149 47.76%
Азилпатын ХУРМЕТХАН (АН) 117 37.50%
Аливханы ЖЕТПИС (АН) 116 37.18%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 926  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 265
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 265
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шаривын САБИТ (МАН) 166 62.64%
Шаукейн ЕРЕН (АН) 140 52.83%
Байтелийн ГАБИДЕН (МАН) 132 49.81%
Авдолын СЕЙЛ (МАН) 126 47.55%
Көгенбайн ТУРСЫНХАН (АН) 114 43.02%
Ашимийн ЕСДАУЛЕТ (АН) 111 41.89%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 789  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 641
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 641
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хаукений РЫСГҮЛ (МАН) 363 56.63%
Семейханы БАЯСХАН (АН) 346 53.98%
Мамбарын ЕРГАЖЫ (АН) 340 53.04%
Аятханы ТИЛЕУБЕК (МАН) 337 52.57%
Найхаловын ЕРКЕЖАН (АН) 334 52.11%
Жантөмөрийн БУЛБУЛ (АН) 323 50.39%
Айтуганы БАЗАРХАН (МАН) 314 48.99%
Тогтасыны ӨЗИХАН (АН) 302 47.11%
Үмитханы НУРБОЛАТ (МАН) 298 46.49%
Кентанаугийн СЕКЕЙ (МАН) 273 42.59%
Өсерханы ЕСТАЙ (МАН) 264 41.19%
Байталкаривын ӨРКЕН (АН) 248 38.69%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,742  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 217
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 217
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Төлеубайн СЕРИКБАЙ (МАН) 110 50.69%
Нугжазарын ӨМИРЗАХ (АН) 108 49.77%
Хапайн СПАТИЛЬ (АН) 100 46.08%
Махабилын ОЗАТ (МАН) 97 44.70%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 415  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 481
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 481
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Сагидолдагийн БЕЙБИТХАН (АН) 276 57.38%
Рахметдолдагийн ЖОЛДЫБЕК (АН) 252 52.39%
Тухбатылын БАХЫТГҮЛ (АН) 249 51.77%
Сайполдагийн СЕРЛАН (МАН) 247 51.35%
Пушатайн ЖАРДЕМБЕК (МАН) 228 47.40%
Жидайн ХЫЗЫРХАН (МАН) 177 36.80%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,429  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 380
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 380
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шаймуратын ТИЛЕГЕН (АН) 208 54.74%
Мекейн ТИЛЕУБЕК (МАН) 207 54.47%
Набетийн БАДЕЛХАН (АН) 177 46.58%
Ивкегийн ХАСЫМХАН (МАН) 168 44.21%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 760  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 411
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 411
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хэлтэсийн МАХСУМ (МАН) 223 54.26%
Мутайн ДАГАСТАН (АН) 207 50.36%
Машайвын БАХЫТЖАН (МАН) 198 48.18%
Мысагийн АХЫЛБЕК (АН) 189 45.99%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 817  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 371
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 371
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Уятын ХОЛГАНАТ (АН) 265 71.43%
Шерханы АМАНТАЙ (АН) 198 53.37%
Онашыбайн НУРЛАН (МАН) 177 47.71%
Аязбайн ГҮЛЖАЙНА (АН) 174 46.90%
Бирлесийн ЕРКЕЖАН (МАН) 166 44.74%
Айтханы СМАГУЛ (МАН) 117 31.54%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,097  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 500
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 500
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Рашатын РЫСБЕК (МАН) 297 59.40%
Зулхумарын БЕЙБИТ (АН) 262 52.40%
Боранбайн ӨМИРБЕК (МАН) 254 50.80%
Хумарын АЛТЫНАЙ (МАН) 244 48.80%
Сахариягийн АСАН (АН) 230 46.00%
Мөшкегийн ТОЛХЫН (АН) 197 39.40%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,484  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 364
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 364
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Ерболатын СЫРЫМБЕТ (АН) 274 75.27%
Боханы АЙГҮЛ (МАН) 183 50.27%
Бапаяхын РАХАТ (АН) 178 48.90%
Уатханы БЕЙБИТХАН (АН) 165 45.33%
Жаманы ХАЙРАТХАН (МАН) 138 37.91%
Малгажын БЕРДИМУРАТ (МАН) 137 37.64%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,075  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 255
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 255
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жамганы ДАУЛЕТЖАН (МАН) 153 60.00%
Карибайн БАГДАУЛЕТ (АН) 131 51.37%
Жанингийн ӨМИРБЕК (АН) 122 47.84%
Жаханбекийн МАДИНЕШ (МАН) 103 40.39%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 509  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 230
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 230
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жанатын БЕКЗАТ (АН) 129 56.09%
Арапын ЖАНАРГҮЛ (АН) 123 53.48%
Ханасын ЗАУРЕШ (МАН) 122 53.04%
Табысбекийн ХЫЛЫШ (МАН) 83 36.09%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 457  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 477
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 477
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Мөшкөгийн ЕРЖАН (АН) 303 63.52%
Тогталын ТАШКЕН (АН) 264 55.35%
Мусагийн ЕРЖАН (МАН) 235 49.27%
Хавдешийн ДАУКЕН (АН) 227 47.59%
Болатын АЛЕКСЕЙ (МАН) 203 42.56%
Саматын ОРАЗАЙ (МАН) 186 38.99%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,418  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 311
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 311
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Маратын ЕСЕНБЕК (АН) 210 67.52%
Турсынханы АЛХАН (АН) 193 62.06%
Ергазын МАНАРБЕК (МАН) 128 41.16%
Капитаны ЛАЙЛА (МАН) 86 27.65%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 617  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын ИТХ-ын сонгуульд 11-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 294
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 294
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хашабайн АСИЛБЕК (МАН) 166 56.46%
Схагийн АЙГҮЛ (АН) 148 50.34%
Болатын ЕРКЕБУЛАН (МАН) 146 49.66%
Досханы ДАУЛЕТ (АН) 126 42.86%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 586  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 513
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 513
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шарипханы ТИЛЕУБЕРГЕН (МАН) 311 60.62%
Ташкений КАМЕСБЕК (МАН) 291 56.73%
Хаусылтайн МАГРАЖ (МАН) 286 55.75%
Амантайн ТАУКЕ (АН) 261 50.88%
Ерений ЕСДАУЛЕТ (МАН) 243 47.37%
Шохбайн ЗАРЫХХАН (АН) 234 45.61%
Тикейн БАХЫТГҮЛ (АН) 214 41.72%
Исагийн ЖАМАНТАЙ (АН) 207 40.35%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,047  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 419
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 419
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Халманы ЕРУЗАХ (АН) 223 53.22%
Какейн КЕНШИЛИК (МАН) 218 52.03%
Молдафиягийн НУРЛАН (МАН) 210 50.12%
Мухаметханы БАХЫТБЕК (АН) 179 42.72%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 830  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 683
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 683
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шалесийн НАСИХАТ (АН) 405 59.30%
Хостайн АШКЕН (АН) 383 56.08%
Халаубайн ТӨЛЕПБЕРГЕН (АН) 351 51.39%
Сайполдагийн ЕРБОЛАТ (МАН) 348 50.95%
Солтаны МУРАТБЕК (МАН) 337 49.34%
Колтайн ЭЛЬМИРА (АН) 330 48.32%
Даржаагийн АМАНГҮЛ (МАН) 317 46.41%
Дакерийн ЕРКИНБЕК (АН) 317 46.41%
Рахметийн ӨМИРБЕК (МАН) 313 45.83%
Жөкейн БОЛАТХАН (МАН) 294 43.05%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,395  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 219
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 219
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Хөгвайн ХЭНЗБАЯР (МАН) 156 71.23%
Жамишийн ЭНХТӨГС (АН) 96 43.84%
Алдарын БАТБАЯР (МАН) 93 42.47%
Батжаргалын УРАНЧИМЭГ (АН) 88 40.18%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 433  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 2

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 765
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 765
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Шохтыхын НУРБОЛАТ (АН) 517 67.58%
Жумабайн МЕЙРАМХАН (АН) 485 63.40%
Таубагийн АЙТУГАН (АН) 465 60.78%
Хумарын ХОЙШЫ (АН) 407 53.20%
Будийн КИК (АН) 401 52.42%
Магзамын САЙРАБЕК (МАН) 356 46.54%
Жакейн ЕШИЙ (МАН) 325 42.48%
Санахбайн АМАНДЫХ (МАН) 307 40.13%
Бегдирийн ӨЗГЕРИС (МАН) 294 38.43%
Манейн ЗАМАНБЕК (МАН) 249 32.55%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 3,806  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 585
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 585
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Жакейн ЖАНКЕЛДИ (АН) 357 61.03%
Нурсалханы АЛПЫСБАЙ (АН) 350 59.83%
Далелийн ЕРЖАН (МАН) 294 50.26%
Бакелийн АЛЬХАСЕН (МАН) 290 49.57%
Баймухаметийн ТАЛГАТ (АН) 288 49.23%
Балжиннямын ТӨМӨРСАНАА (АН) 283 48.38%
Сагдолдагийн АЙГҮЛ (МАН) 254 43.42%
Баярын БОЛД (МАН) 207 35.38%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,323  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 283
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 283
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Чакерханы ХАНАТ (АН) 156 55.12%
Баяны ЖАЙДАРХАН (МАН) 141 49.82%
Оюундэлгэрийн ЦЭЦЭГМАА (МАН) 137 48.41%
Мажигийн БААТАР (АН) 129 45.58%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 563  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 1

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 8-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 630
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 630
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Солдатханы АЙДОС (МАН) 348 55.24%
Ганибалын ЕРУЛАН (МАН) 334 53.02%
Болатбекийн ХАЙРАТЖАН (АН) 328 52.06%
Сапарханы СЕРИКГҮЛ (МАН) 324 51.43%
Байдиковын АМАНКЕЛДИ (АН) 308 48.89%
Батиханы БАЙБОЛАТ (МАН) 298 47.30%
Мусагийн ЕСБОЛ (АН) 286 45.40%
Азанбайн КҮЛЖАН (АН) 280 44.44%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 2,506  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ИТХ-ын сонгуульд 9-р тойргоос нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: 1 тай 1 100.00%
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: 624
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: 624
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: 0

Ахайн ЖАНБОТА (АН) 335 53.69%
Дывагийн ЕРЛАН (АН) 331 53.04%
Римханы КАРИМБЕК (АН) 331 53.04%
Солтаншаривын БЕКЕТ (МАН) 322 51.60%
Указын БАХЫТБЕК (МАН) 285 45.67%
Сапарханы БЕРИКГҮЛ (МАН) 260 41.67%

Нийт хүчинтэй саналын тоо: 1,864  
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: 0