Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 10 тай 10 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 15,174
Дутуу саналууд: 356
Илүү саналууд: 0
Хүчингүй саналууд: 0
Хоосон талбарын тоо: 356

Мягмарын ГЭРЭЛЦОГТ (ТТЭНЭ) 853 5.62%
Галигаагийн БАЯРСАЙХАН (БНН) 823 5.42%
Шижирбаатарын АНХМАА (МАН) 5,741 37.83%
Ванчинхүүгийн ГАНБААТАР (АН) 5,283 34.82%
Амгалангийн ДАВААХҮҮ (ИХН) 405 2.67%
Дугарсүрэнгийн СҮХБААТАР (МКН) 294 1.94%
Мягмарын АМАРТҮВШИН (МАХН) 1,419 9.35%

Нийт 14,818