Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 7-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Жамсранжавын ТОГТОХБАЯР - МАН Түмэндэлгэрийн БАТЦОГТ - АН Доржпүрэвийн МЯГМАРСҮРЭН - ТТЭНЭ Цэрэнчимэдийн ЭНХБАЯР - МУНН Лосолын БОР - ИХН Даваагийн БАЯСГАЛАН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 3-р хэсэг 567 665 123 54 51 299
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 4-р хэсэг 362 428 104 30 31 175
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 5-р хэсэг 637 654 115 43 46 241
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 10-р хэсэг 523 467 82 37 28 183
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 11-р хэсэг 528 642 94 48 36 186
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 12-р хэсэг 456 615 82 41 53 204
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 13-р хэсэг 429 544 89 34 43 208
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 14-р хэсэг 414 770 87 39 38 180
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 15-р хэсэг 532 715 78 36 30 206
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р 16-р хэсэг 273 262 41 24 29 163
  Нийт 4,721 5,762 895 386 385 2,045