Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Шижирбаатарын АНХМАА - МАН Ванчинхүүгийн ГАНБААТАР - АН Мягмарын ГЭРЭЛЦОГТ - ТТЭНЭ Галигаагийн БАЯРСАЙХАН - БНН Амгалангийн ДАВААХҮҮ - ИХН Мягмарын АМАРТҮВШИН - МАХН Дугарсүрэнгийн СҮХБААТАР - МКН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 5-р хэсэг 622 534 103 84 36 165 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 6-р хэсэг 538 581 94 81 42 200 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 7-р хэсэг 610 553 71 69 28 151 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 8-р хэсэг 479 395 70 74 30 122 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 9-р хэсэг 442 435 89 62 37 90 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 10-р хэсэг 597 590 91 98 45 148 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 11-р хэсэг 650 561 94 91 48 168 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 12-р хэсэг 626 639 87 95 52 134 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 13-р хэсэг 496 475 75 63 45 107 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р 14-р хэсэг 681 520 79 106 42 134 34
  Нийт 5,741 5,283 853 823 405 1,419 294