Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 45-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Сайнбуянгийн АМАРСАЙХАН - МАН Пүрэвжавын ГАНЗОРИГ - АН Султаны БАУЫРЖАН - ИХН Нацагийн БАЯРАА - МАХН Адилбишийн ТУЯАБААТАР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 11-р хэсэг 630 243 9 441 89
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 12-р хэсэг 640 270 15 432 178
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 13-р хэсэг 732 415 22 416 194
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 14-р хэсэг 852 455 19 469 173
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 15-р хэсэг 555 317 17 296 69
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 16-р хэсэг 580 256 11 350 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 17-р хэсэг 568 271 39 364 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 18-р хэсэг 779 336 43 558 120
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 19-р хэсэг 542 362 16 355 90
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 20-р хэсэг 363 197 17 136 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 21-р хэсэг 983 448 16 476 146
  Нийт 7,224 3,570 224 4,293 1,182