Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 35-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Жуковын АЛДАРЖАВХЛАН - МАН Архадийн ЦЭРЭНБАТ - АН Ганбатын ГАНБОЛОР - ТТЭНЭ Бүүвэйбаатарын БОЛОРМАА - ИХН Сүхийн ОЮУНЦЭЦЭГ - МАХН Ариунмаагийн УУГАНБАЯР - ХҮН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 5-р хэсэг 422 376 29 35 92 56
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 6-р хэсэг 437 422 33 44 104 113
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 1-р хэсэг 505 475 71 35 159 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 2-р хэсэг 552 447 80 38 172 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 3-р хэсэг 589 467 75 68 223 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 4-р хэсэг 494 549 83 55 176 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 5-р хэсэг 485 433 98 35 129 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 6-р хэсэг 669 557 195 54 174 64
  Нийт 4,153 3,726 664 364 1,229 450