Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 31-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Цагааны БАЙГАЛМАА - МАН Баярхүүгийн НАРАНЦАЦРАЛТ - АН Алимаагийн НЯМДОРЖ - ИХН Даваажавын МӨНХБААТАР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 1-р хэсэг 479 563 138 113
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 2-р хэсэг 595 529 155 193
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 3-р хэсэг 465 627 154 147
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 7-р хэсэг 755 740 146 141
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 8-р хэсэг 818 808 134 121
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 9-р хэсэг 836 778 167 120
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 10-р хэсэг 810 718 159 137
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 11-р хэсэг 812 783 177 139
  Нийт 5,570 5,546 1,230 1,111