Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 29-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Готовын ТӨМӨРБААТАР - МАН Сорогжоогийн ОЧИРБАТ - АН Жадамбын БУРМАА - БНН Сэтэвийн ШААРИЙБУУ - ИХН Жигжидсүрэнгийн ОТГОНБОР - МАХН Өнөтэгшийн ХАТАНБААТАР - ХҮН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 61-р 9-р хэсэг 528 562 80 14 122 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 61-р 10-р хэсэг 487 488 80 19 132 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р 1-р хэсэг 490 415 93 29 90 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р 2-р хэсэг 759 631 91 35 170 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р 3-р хэсэг 748 601 119 36 161 51
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р 4-р хэсэг 804 618 155 38 158 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р 5-р хэсэг 715 581 116 44 143 51
  Нийт 4,531 3,896 734 215 976 318