Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 27-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Цэвэлрагчаагийн АРИЛДИЙПҮРЭВ - МАН Даваасүрэнгийн БАДАРСАН - АН Нямдаваагийн МОНСОР - ИЗНН Лхагвадоржийн НЯМГЭРЭЛ - БНН Батзоригийн ЭРДЭНЭЭ - ИХН Алтангэрэлийн ЭНХБАТ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 1-р хэсэг 678 795 88 107 36 152
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 2-р хэсэг 673 823 100 112 51 182
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 3-р хэсэг 684 792 74 99 51 173
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 4-р хэсэг 538 540 62 65 45 97
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 7-р хэсэг 479 420 63 72 45 161
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 8-р хэсэг 491 526 67 105 41 139
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р 9-р хэсэг 475 447 67 73 28 114
  Нийт 4,018 4,343 521 633 297 1,018