Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 23-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Мягмаржавын ХАЛИУНБАТ - МАН Даньдайн ЭНХСАЙХАН - АН Цэндсүрэнгийн БАЯРСАЙХАН - ТТЭНЭ Энхжаргалын ПҮРЭВДОРЖ - ИХН Даваадоржийн ХАС - МАХН Болдын ДОРЖХАНД - ХҮН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 9-р хэсэг 601 361 112 29 107 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 10-р хэсэг 578 321 110 27 98 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 11-р хэсэг 479 311 101 17 76 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 12-р хэсэг 706 439 97 30 120 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 7-р хэсэг 693 477 56 27 168 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 8-р хэсэг 686 535 44 25 174 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 9-р хэсэг 555 518 56 40 145 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 10-р хэсэг 587 440 40 24 123 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 13-р хэсэг 696 580 57 29 145 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 14-р хэсэг 514 402 53 23 124 26
  Нийт 6,095 4,384 726 271 1,280 334