Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 22-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Самданнямын МӨНХЧУЛУУН - МАН Чойжинжавын БЯМБАЖАВ - АН Гомбосүрэнгийн ТУНГАЛАГ - ТТЭНЭ Цэрэндоржийн СОЛОНГО - ИХН Чинбатын БУРМАА - ХХН Чимэдрэгзэнгийн ПҮРЭВ-ОСОР - МАХН Халзайн ЖАМСРАН - ХҮН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 1-р хэсэг 501 331 99 43 20 67 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 2-р хэсэг 515 310 93 31 27 52 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 3-р хэсэг 544 457 159 43 17 109 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 4-р хэсэг 500 351 135 41 14 95 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 5-р хэсэг 504 336 87 44 16 76 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 6-р хэсэг 733 459 117 69 18 96 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 7-р хэсэг 701 432 144 66 22 87 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 8-р хэсэг 551 318 104 52 20 84 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 15-р хэсэг 867 494 171 84 32 167 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 16-р хэсэг 700 387 144 49 32 193 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р 17-р хэсэг 678 564 174 64 33 176 49
  Нийт 6,794 4,439 1,427 586 251 1,202 500