Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 20-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Батсүрэнгийн БЯМБАДОРЖ - МАН Нямдаваагийн ГАНТӨМӨР - АН Мандахнарын МЯГМАРСАЙХАН - БНН Бат-Эрдэнийн ДАВААДОРЖ - ИХН Багдайн БАТТУЛГА - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 1-р хэсэг 546 513 71 73 233
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 2-р хэсэг 551 491 74 84 330
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 3-р хэсэг 465 525 80 95 309
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 4-р хэсэг 544 652 91 97 194
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 5-р хэсэг 432 451 60 94 284
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 9-р хэсэг 622 412 91 98 244
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 10-р хэсэг 719 586 83 128 316
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 74-р 11-р хэсэг 568 604 64 121 323
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 9-р хэсэг 586 563 64 65 203
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 10-р хэсэг 408 336 47 40 124
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 11-р хэсэг 638 419 58 71 179
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 12-р хэсэг 457 387 51 42 137
  Нийт 6,536 5,939 834 1,008 2,876