Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 18-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Цэндсүрэнгийн САНДУЙ - МАН Манжийн ЦЭВЭЭН-ОЧИР - АН Очирсүрэнгийн МӨНХЧИМЭГ - ИХН Даваасамбуугийн БАЯРСАЙХАН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 11-р хэсэг 608 559 147 174
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 12-р хэсэг 683 497 128 181
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 4-р хэсэг 820 476 150 305
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 5-р хэсэг 911 443 147 231
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 6-р хэсэг 463 226 58 166
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 7-р хэсэг 669 360 103 214
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 8-р хэсэг 647 334 160 185
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 13-р хэсэг 877 452 111 336
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 14-р хэсэг 843 522 126 332
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 15-р хэсэг 796 531 143 307
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 16-р хэсэг 820 484 99 249
  Нийт 8,137 4,884 1,372 2,680