Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 16-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Батсуурийн ОТГОНСҮХ - МАН Баатарын МӨНХГЭРЭЛ - АН Баатаррагчаагийн МӨНХЗУЛ - БНН Энхтайваны ХИШИГБАЯР - ИХН Сэлэнгийн ОРХОНБАЯР - МАХН Юнгэрийн ДЭЛГЭРМАА - ХҮН Артурын АМАРТҮВШИН - МКН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 9-р хэсэг 409 409 38 46 213 254 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 10-р хэсэг 460 270 49 24 186 230 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 11-р хэсэг 569 503 73 40 376 134 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 12-р хэсэг 530 423 54 42 362 139 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 13-р хэсэг 660 524 82 49 360 172 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 14-р хэсэг 543 344 64 37 369 186 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 15-р хэсэг 537 521 80 34 314 153 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 16-р хэсэг 609 542 57 35 226 193 24
  Нийт 4,317 3,536 497 307 2,406 1,461 140