Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 13-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Түдэвийн ЦЭРЭННОРОВ - МАН Төмөрбаатарын БАЯСАХ - АН Дашжамцын ЗОРИГТ - ТТЭНЭ Чантуугийн ПҮРЭВЦЭРЭН - БНН Батмөнхийн БАТБАЯР - ИХН Отгонтөгсийн ДУГАРСҮРЭН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 3-р хэсэг 478 533 94 45 62 169
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 4-р хэсэг 678 492 123 52 57 198
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 5-р хэсэг 591 477 79 45 43 186
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 6-р хэсэг 682 560 91 56 56 248
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 1-р хэсэг 462 459 63 40 50 142
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 2-р хэсэг 628 598 126 88 68 193
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 3-р хэсэг 652 545 94 61 62 191
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 4-р хэсэг 401 351 95 71 40 92
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 5-р хэсэг 712 599 126 65 72 197
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 6-р хэсэг 685 568 100 62 60 187
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р 7-р хэсэг 563 624 81 50 46 174
  Нийт 6,532 5,806 1,072 635 616 1,977