Нийслэлийн ИТХ-ын сонгуульд 10-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Нацагийн БАЯРМӨНХ - МАН Цэенгийн ЭНХЦЭНГЭЛ - АН Маамын МӨНХТУЯА - ТТЭНЭ Ганхуягийн ТҮВШИНЖАРГАЛ - ИХН Түншийн МӨНХНАСАН - МАХН Шаарийбуугийн НЯМ - ХҮН Ундрахбилэгийн ДАВААЖАВ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р 5-р хэсэг 519 490 87 84 279 99 97
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р 6-р хэсэг 584 582 98 72 138 107 112
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р 7-р хэсэг 581 500 113 99 261 96 140
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р 8-р хэсэг 483 446 72 88 447 133 95
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р 9-р хэсэг 415 499 73 109 399 103 74
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 11-р хэсэг 384 409 56 47 320 55 148
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 12-р хэсэг 448 347 72 41 184 55 137
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 13-р хэсэг 427 427 62 44 232 57 157
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 14-р хэсэг 460 392 63 58 366 54 170
  Нийт 4,301 4,092 696 642 2,626 759 1,130