ТӨВ
Аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн дүн

Хэвлэх

Сумын нэр

Мандатын тоо

Суудлын тоо

 

МАН

АН

МАХН

Бие даагч

ХҮН

1

Зуунмод

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

7

7


 

 


2

Алтанбулаг

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

1

1

 

 

 

3

Аргалант

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

4

Архуст

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

 

 

 

5

Батсүмбэр

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

 1

1


 

 

6

Баян

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

7

Баяндэлгэр

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 


 

 

8

Баянжаргалан

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 1

 


 

 

9

Баян-Өнжүүл

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

10

Баянхангай

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 


 

 

11

Баянцагаан

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

12

Баянцогт

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

13

Баянчандмань

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

2

 

 


 

14

Борнуур

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

 2 

 

15

Бүрэн

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

16

Дэлгэрхаан

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

 

 

 

1

17

Жаргалант

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

 2 

 

18

Заамар

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

1

1

 

 

 

19

Лүн

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

 

 

 

20

Мөнгөнморьт

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

21

Өндөрширээт

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

22

Сүмбэр

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

23

Сэргэлэн

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 1

 

 

 


24

Угтаалцайдам

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

25

Цээл

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

 

 

 

26

Эрдэнэ

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

 2


 

 

 

27

Эрдэнэсант

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

2

2


 

 

 

Нийт

41

35

5

0

0

1

 

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.