ӨМНӨГОВЬ
Аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн дүн

Хэвлэх

Сумын нэр

Мандатын тоо

Суудлын тоо

Дахин санал хураалт

МАН

АН

1

Даланзадгад

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

12

6

6

 

2

Баяндалай

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

3

Баян-овоо

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

4

Булган

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

Дахин сонгуулийн дүн 

5

Гурвантэс

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

3

3

 

6

Мандал-овоо

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

7

Манлай

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

8

Ноён

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

9

Номгон

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

Дахин сонгуулийн дүн 

10

Сэврэй

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

11

Ханбогд

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

3

2

1

 

12

Ханхонгор

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

13

Хүрмэн

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

14

Цогт-овоо

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

15

Цогтцэций

Нийт

Хэсэг бүрийн дүн

4

4

 

Нийт

33

19

14

 

 

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.