НИЙСЛЭЛИЙН
ИТХ-ын сонгуулийн дүн

Хэвлэх

Д/д

Тойрог

мандатын тоо

суудлын тоо

МАН

АН

1

1-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

2

2-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

3

3-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

4

4-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

5

5-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

6

6-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

7

7-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

8

8-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

9

9-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

10

10-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

11

11-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

12

12-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

13

13-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

14

14-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

15

15-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

16

16-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

17

17-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

18

18-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

19

19-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

20

20-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

21

21-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

22

22-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

23

23-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

24

24-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

25

25-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

26

26-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

27

27-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

28

28-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

29

29-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

30

30-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

31

31-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

32

32-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

33

33-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

34

34-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

35

35-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

36

36-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

37

37-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

38

38-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

39

39-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

40

40-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

41

41-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

42

42-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

43

43-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

44

44-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

45

45-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

нийт

45

34

11

 

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.