ТӨВ АЙМАГ
Сумын ИТХ-ын сонгуулийн дүн

Хэвлэх

Сумын нэр

Мандатын тоо

Суудлын тоо

Дахин санал хураалт

МАН

АН

АН МАХН ТНЭ

Бие даагч

1

Зуунмод

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

31

25


62

Алтанбулаг

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

12


93

Аргалант

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

114


4

Архуст

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

1


145

Батсүмбэр

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

27

12


156

Баян

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

21

7

Баяндэлгэр

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

6


9


Дахин санал хураалтын дүн

8

Баянжаргалан

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

14


19

Баян-Өнжүүл

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

20


110

Баянхангай

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

3


12


Дахин санал хураалтын дүн

11

Баянцагаан

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

3


1212

Баянцогт

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

10


513

Баянчандмань

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

15


5

1


14

Борнуур

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

27

13


9

5


15

Бүрэн

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

17


3

1

Дахин санал хураалтын дүн

16

Дэлгэрхаан

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

11


417

Жаргалант

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

27

18


918

Заамар

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

27

11


16


Дахин санал хураалтын дүн

19

Лүн

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

6


1520

Мөнгөнморьт

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

6


921

Өндөрширээт

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

6


922

Сүмбэр

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

14


1


Дахин санал хураалтын дүн

23

Сэргэлэн

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

15

6


6

3


24

Угтаалцайдам

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

18


3


Дахин санал хураалтын дүн

25

Цээл

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

9


10

2


26

Эрдэнэ

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

21

27

Эрдэнэсант

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

21

3


16

2


Нийт

529

312

0

199

18


 

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.