МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 68-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 68-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 14 тай 14 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 22,106

Жамбалын ГАНБААТАР (МАН) 10,614 48.01%
Дэмбэрэлийн ОРОСОО (АН) 6,661 30.13%
Халтарын ОЮУНЦЭЦЭГ (МАХН) 1,731 7.83%
Бадраагийн САНЖААЖАВ (ТТЭНЭ) 1,539 6.96%
Мандахын УРАНБАЙГАЛЬ (БНН) 939 4.25%
Мөнхжаргалын ЭНХДӨЛ (ИХН) 492 2.23%

Нийт 21,976  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 130