МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 56-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 56-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 13 тай 13 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 20,286

Цэндийн НЯМДОРЖ (МАН) 9,648 47.56%
Гочоосүрэнгийн БАЙГАЛМАА (АН) 5,517 27.20%
Бадарчийн ОДСҮРЭН 2,562 12.63%
Бадарчийн ХЭРЛЭН (МАХН) 1,006 4.96%
Жүрмэдийн ЗАНАА (ИХН) 503 2.48%
Хосбаярын АМАРСАЙХАН (ТТЭНЭ) 427 2.10%
Бямбаагийн ХОСБАЯР (БНН) 410 2.02%
Рэгзэнгийн ШИНЭГЭРЭЛ 138 0.68%

Нийт 20,211  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 75