МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 5-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 5-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 12 тай 12 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 15,976

Хавдисламын БАДЕЛХАН (МАН) 8,143 50.97%
Хабшайн ЕРЖАН (АН) 7,129 44.62%
Насирын САМАТ (БНН) 597 3.74%

Нийт 15,869  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 107