МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 43-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 43-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 12 тай 12 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 15,568

Баагаагийн БАТТӨМӨР (МАН) 6,553 42.09%
Сайнхүүгийн ГАНБААТАР (ЭОНЭ) 4,365 28.04%
Мишигийн СОНОМПИЛ (АН) 3,128 20.09%
Хашбаатарын ЦАГААНБААТАР (ТТЭНЭ) 852 5.47%
Лхагваагийн МӨНХСАЙХАН (МАХН) 452 2.90%
Нямгаагийн НАРАНЦОГТ (АТХН) 127 0.82%

Нийт 15,477  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 91