МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 4-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 4-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 34 тай 34 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 16,588

Гомбожайн СОЛТАН (МАН) 8,441 50.89%
Агипарын БАКЕЙ (АН) 7,992 48.18%

Нийт 16,433  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 155