МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 36-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 36-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 33 тай 33 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 16,370

Отгоогийн БАТНАСАН (МАН) 7,914 48.34%
Ширнэнбаньдын АДЬШАА (АН) 7,757 47.39%
Ширэндэвийн БУЛГАН (МАХН) 453 2.77%
Сайннохойн ЦЭРЭНЧИМЭД (ТТЭНЭ) 193 1.18%

Нийт 16,317  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 53