МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 32-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 32-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 30 тай 30 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 13,763

Намсрайн ЦЭРЭНБАТ (МАН) 8,021 58.28%
Норовын АЛТАНХУЯГ (АН) 5,648 41.04%

Нийт 13,669  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 94