МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 28-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 28-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 34 тай 34 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 14,234

Миеэгомбын ЭНХБОЛД (МАН) 8,289 58.23%
Бямбасүрэнгийн ЭНХБАЙГАЛЬ (АН) 4,278 30.05%
Цэен-Ойдовын ОЮУНСАЙХАН (МАХН) 1,000 7.03%
Цэрэндоржийн БАТТӨР (ТТЭНЭ) 526 3.70%

Нийт 14,093  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 141