МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 14-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 14-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 35 тай 35 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 18,570

Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН (МАН) 8,964 48.27%
Мөнхчулууны ЗОРИГТ (АН) 7,311 39.37%
Жумдааны ЭНХЖАРГАЛ (МАХН) 2,073 11.16%

Нийт 18,348  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 222