МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 13-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 13-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 37 тай 37 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 22,643

Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН (МАН) 15,606 68.92%
Зундуйн АЛТАНГЭРЭЛ (АН) 5,543 24.48%
Баатарын БАТМӨНХ (МАХН) 778 3.44%
Шоовдорын ТӨМӨРСҮХ (ЭЧХН) 425 1.88%

Нийт 22,352  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 291