МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 12-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо

 


Улсын Их Хурлын сонгуульд 12-р тойрог (Санал өгөх тоо 1)

Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн тоо: 34 тай 34 100.00%
Нийт уншигдсан саналын хуудасны тоо: 16,110

Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ (МАН) 8,900 55.25%
Гомбын ГАНБААТАР (АН) 6,040 37.49%
Дашдаваагийн БАТДЭЛГЭР (МАХН) 777 4.82%
Гиймаажавын АЛТАНХУЯГ (ЭЧХН) 171 1.06%

Нийт 15,888  
Хүчингүй саналын тоо: 0
Санал огт тэмдэглээгүй: 222