МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 9-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Лхагваагийн ЭЛДЭВ-ОЧИР - МАН Халтмаагийн БАТТУЛГА - АН Алагаагийн БАТДОРЖ - МАХН Баатарбямбын БАТ-ЭРДЭНЭ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 1-р хэсэг 600 444 14 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 2-р хэсэг 562 793 25 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 3-р хэсэг 1,008 1,025 27 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 4-р хэсэг 897 842 24 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 5-р хэсэг 210 226 10 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 6-р хэсэг 147 193 14 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 7-р хэсэг 177 126 3 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 8-р хэсэг 214 180 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 9-р хэсэг 243 191 8 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 10-р хэсэг 230 154 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 11-р хэсэг 202 106 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 12-р хэсэг 89 151 7 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 13-р хэсэг 243 179 10 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 14-р хэсэг 174 172 4 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 15-р хэсэг 88 162 3 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 16-р хэсэг 168 57 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 17-р хэсэг 145 128 4 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 18-р хэсэг 133 87 2 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 19-р хэсэг 67 48 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 20-р хэсэг 171 220 4 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 21-р хэсэг 160 159 3 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 22-р хэсэг 239 218 9 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 23-р хэсэг 184 201 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 24-р хэсэг 114 111 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 25-р хэсэг 149 133 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 26-р хэсэг 140 124 6 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 27-р хэсэг 134 175 4 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 28-р хэсэг 212 134 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 29-р хэсэг 131 232 7 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 30-р хэсэг 155 180 11 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 31-р хэсэг 151 180 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 32-р хэсэг 126 126 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р 33-р хэсэг 237 222 5 6
  Нийт 7,900 7,679 226 188