МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 76-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Хишгээгийн НЯМБААТАР - МАН Отгонжаргалын МАГНАЙ - АН Цэрэндаваагийн ЦЭРЭНДОНДОГ - ХСЭ Баярцогтын НЯМДОРЖ - ИХН Гэндэнсүрэнгийн БЯМБАСҮРЭН - МАХН Янживын ПАГВА - МКН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 1-р хэсэг 778 605 20 30 187 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 2-р хэсэг 856 515 27 35 133 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 3-р хэсэг 940 576 14 29 178 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 4-р хэсэг 846 575 37 52 235 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 5-р хэсэг 954 528 34 42 167 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 6-р хэсэг 495 252 10 23 134 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 7-р хэсэг 698 413 22 40 159 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 8-р хэсэг 653 458 17 40 165 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 9-р хэсэг 708 530 16 45 176 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 10-р хэсэг 499 310 9 27 108 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 11-р хэсэг 765 406 19 49 163 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 12-р хэсэг 526 361 11 35 117 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 13-р хэсэг 902 545 18 49 241 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 14-р хэсэг 870 609 23 55 244 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 15-р хэсэг 875 617 17 37 237 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 76-р 16-р хэсэг 825 583 34 45 200 12
  Нийт 12,190 7,883 328 633 2,844 323