МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 75-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Батбаярын УНДАРМАА - МАН Шаравдоржийн ТҮВДЭНДОРЖ - АН Загдсүрэнгийн БОЛДБААТАР - ТТЭНЭ Ичинноровын ТҮВДЭНДОРЖ - БНН Хоовзойн МААМ - МСДН Баянжаргалын АНГАРАГБАЯР - ИХН Ононгийн ЦОЛМОН - МАХН Намжилын ДАШДАВАА - МКН Түмэн-Ойлоогийн ЦООЖ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 1-р хэсэг 600 370 39 57 4 9 438 17 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 2-р хэсэг 705 374 36 41 3 8 458 28 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 3-р хэсэг 738 386 28 56 7 9 452 12 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 4-р хэсэг 633 371 23 68 6 11 411 39 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 5-р хэсэг 631 355 27 53 7 9 458 25 61
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 6-р хэсэг 576 341 29 48 4 13 426 14 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 7-р хэсэг 559 385 34 48 1 14 394 15 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 8-р хэсэг 640 294 9 34 2 10 269 17 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 9-р хэсэг 582 402 26 63 4 13 399 9 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 10-р хэсэг 736 315 33 61 5 10 415 12 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 11-р хэсэг 510 461 37 63 14 13 586 13 59
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 12-р хэсэг 498 429 36 61 3 15 560 5 88
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 13-р хэсэг 599 505 55 75 5 12 564 16 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 14-р хэсэг 534 372 29 72 1 13 540 15 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 15-р хэсэг 512 481 46 58 5 16 517 9 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 75-р 16-р хэсэг 620 436 40 70 8 13 473 12 52
  Нийт 9,673 6,277 527 928 79 188 7,360 258 800