МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 73-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Долгорсүрэнгийн СУМЪЯАБАЗАР - МАН Мажигмаагийн ЧИНБОЛД - АН Борисын САРАНЦЭЦЭГ - ТТЭНЭ Баярсайханы АНХМАА - ХСЭ Гунгаагийн БАТДЭЛГЭР - БНН Дашбалын БААТАР - ЭЧХН Рэнцэнгийн ЦОГТБУЯН - ИХН Базаррагчаагийн ОЮУНБИЛЭГ - МАХН Доржийн ШИЖИРДУЛАМ - МКН Баяндалайн МАРТ - АТХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 1-р хэсэг 963 486 45 18 96 6 37 212 6 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 2-р хэсэг 973 476 57 16 118 5 34 195 9 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 3-р хэсэг 895 356 41 22 169 10 21 185 4 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 4-р хэсэг 678 288 44 19 113 6 26 150 4 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 5-р хэсэг 845 345 31 12 292 4 40 167 7 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 6-р хэсэг 887 273 49 16 76 4 18 93 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 7-р хэсэг 758 324 30 19 79 5 16 141 6 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 8-р хэсэг 714 272 36 8 56 4 11 146 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 9-р хэсэг 616 367 24 9 55 7 50 234 26 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 10-р хэсэг 611 274 40 11 62 9 15 206 8 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 11-р хэсэг 750 247 34 14 124 3 27 95 4 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 73-р 12-р хэсэг 887 424 47 27 111 7 11 190 11 4
  Нийт 9,577 4,132 478 191 1,351 70 306 2,014 92 48