МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 72-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Ням-Осорын УЧРАЛ - МАН Лувсангийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ - АН Цэвээндоржийн ЭРДЭМТ - ТТЭНЭ Давагсамбуугийн ЧИНЦЭЦЭГ - ИЗНН Бэхбатын ДАШМӨНГӨН - БНН Ванчинхүүгийн ГАНБОЛД - ЭЧХН Зангадын БАЯНСЭЛЭНГЭ - МАХН Батсуурийн ГАН-ЭРДЭНЭ - ЭОНЭ Дамдины ЧУЛУУН - МКН Пүрэвдоржийн ТУНГАЛАГ - АТХН Даваачулууны БАТБОЛД Төрбатын АЛТАНШАГАЙ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 1-р хэсэг 613 313 18 18 35 126 148 10 1 4 21 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 2-р хэсэг 635 387 8 28 35 48 152 19 7 8 23 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 3-р хэсэг 729 319 23 16 36 63 167 12 13 3 23 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 4-р хэсэг 643 402 25 12 30 21 157 14 5 4 22 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 5-р хэсэг 690 332 21 19 44 24 157 18 6 2 11 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 6-р хэсэг 807 415 23 16 43 20 180 11 8 3 23 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 7-р хэсэг 693 436 12 28 18 4 269 20 3 2 9 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 8-р хэсэг 712 487 20 39 23 5 191 4 3 4 12 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 9-р хэсэг 619 440 17 39 23 4 183 12 2 6 12 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 10-р хэсэг 608 380 10 31 36 5 154 10 2 1 18 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 11-р хэсэг 698 504 18 14 42 10 157 8 10 3 15 55
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 12-р хэсэг 785 459 19 30 24 8 179 19 6 3 13 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 13-р хэсэг 741 530 22 26 47 8 184 10 9 2 26 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р 14-р хэсэг 513 349 28 14 31 10 158 10 8 4 22 31
  Нийт 9,486 5,753 264 330 467 356 2,436 177 83 49 250 501