МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 7-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Гомбожавын ЗАНДАНШАТАР - МАН Дашдондогийн ГАНБАТ - АН Алтангэрэлийн ОДОНЧИМЭГ - МАХН Жагваралын ТӨМӨРХУЯГ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 1-р хэсэг 566 486 17 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 2-р хэсэг 680 596 21 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 3-р хэсэг 924 769 33 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 4-р хэсэг 253 354 34 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 5-р хэсэг 346 269 7 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 6-р хэсэг 137 94 4 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 7-р хэсэг 163 121 5 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 8-р хэсэг 156 138 4 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 9-р хэсэг 125 108 4 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 10-р хэсэг 91 203 5 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 11-р хэсэг 167 208 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 12-р хэсэг 250 172 14 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 13-р хэсэг 270 199 10 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 14-р хэсэг 108 113 3 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 15-р хэсэг 92 184 2 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 16-р хэсэг 131 188 0 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 17-р хэсэг 83 105 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 18-р хэсэг 110 112 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 19-р хэсэг 158 179 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 20-р хэсэг 64 91 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 21-р хэсэг 140 119 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 22-р хэсэг 145 106 5 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 23-р хэсэг 112 88 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 24-р хэсэг 135 114 2 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 25-р хэсэг 163 157 6 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 26-р хэсэг 211 178 3 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 27-р хэсэг 104 132 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 28-р хэсэг 187 148 6 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 29-р хэсэг 170 128 4 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 30-р хэсэг 207 139 1 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 31-р хэсэг 134 97 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 32-р хэсэг 254 188 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 33-р хэсэг 230 128 5 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р 34-р хэсэг 72 80 0 8
  Нийт 7,138 6,491 216 240