МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 69-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Лувсандашийн АМГАЛАН - МАН Содномзундуйн ЭРДЭНЭ - АН Сэдрагчаагийн РЭНЧИНПАГМА - ТТЭНЭ Сандуйн БАТБААТАР - ИЗНН Гомбын БҮРЭНЦЭЦЭГ - БНН Гомбожавын АЛТАНТУЯА - МАХН Мөнхтөрийн НАРАНТУЯА Баатарын ТҮМЭНЖАРГАЛ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 1-р хэсэг 503 501 42 48 62 104 291 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 2-р хэсэг 540 621 73 80 58 155 289 67
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 3-р хэсэг 489 669 58 64 53 143 299 66
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 4-р хэсэг 339 463 34 53 12 121 154 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 5-р хэсэг 396 510 52 42 15 124 205 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 6-р хэсэг 314 415 39 34 26 130 225 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 7-р хэсэг 412 545 43 41 54 119 229 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 8-р хэсэг 399 549 36 33 42 131 255 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 9-р хэсэг 494 543 47 47 46 110 235 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 10-р хэсэг 305 369 33 20 29 74 168 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 11-р хэсэг 343 335 34 28 32 58 200 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 12-р хэсэг 313 399 28 39 38 58 151 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 13-р хэсэг 383 338 30 33 25 83 140 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 14-р хэсэг 477 575 62 48 41 157 260 51
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р 15-р хэсэг 483 645 59 47 28 230 238 48
  Нийт 6,190 7,477 670 657 561 1,797 3,339 628