МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 68-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Жамбалын ГАНБААТАР - МАН Дэмбэрэлийн ОРОСОО - АН Бадраагийн САНЖААЖАВ - ТТЭНЭ Мандахын УРАНБАЙГАЛЬ - БНН Мөнхжаргалын ЭНХДӨЛ - ИХН Халтарын ОЮУНЦЭЦЭГ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 1-р хэсэг 659 442 109 81 39 103
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 2-р хэсэг 645 433 108 63 36 85
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 3-р хэсэг 584 395 108 62 22 117
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 4-р хэсэг 830 506 135 84 46 120
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 5-р хэсэг 797 497 118 81 39 120
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 6-р хэсэг 873 474 129 82 39 136
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 7-р хэсэг 772 545 110 83 42 128
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 8-р хэсэг 851 486 106 67 54 152
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 9-р хэсэг 763 416 132 80 41 137
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 10-р хэсэг 808 518 86 67 27 115
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 11-р хэсэг 585 381 79 46 30 65
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 12-р хэсэг 868 496 93 47 23 119
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 13-р хэсэг 676 517 118 49 28 167
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р 14-р хэсэг 903 555 108 47 26 167
  Нийт 10,614 6,661 1,539 939 492 1,731