МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 66-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Даваагийн ГАНБОЛД - МАН Оюуны ЭРДЭНЭБУЛГАН - АН Гантөмөрийн УЯНГА - ТТЭНЭ Баасансүрэнгийн ДАШЗЭВЭГ - ХСЭ Лхагважавын ТУЯА - БНН Чоймболын БАТТУЛГА - МСДН Ганболдын УЯНГА - ИХН Жанчивдоржийн БАТБАЯР - МАХН Дагвадоржийн УЛАМБАЯР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 1-р хэсэг 537 372 166 9 28 17 29 140 106
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 2-р хэсэг 491 367 205 24 36 17 46 183 95
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 3-р хэсэг 496 337 179 14 55 11 39 179 71
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 4-р хэсэг 438 331 175 20 25 12 36 151 91
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 5-р хэсэг 451 363 278 7 43 21 46 215 103
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 6-р хэсэг 487 369 232 10 24 11 27 196 86
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 7-р хэсэг 397 255 235 3 19 11 30 143 88
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 8-р хэсэг 487 288 322 14 39 20 50 228 82
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 9-р хэсэг 526 296 217 8 43 15 51 177 98
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 10-р хэсэг 466 308 327 11 40 26 59 179 107
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 11-р хэсэг 423 295 228 14 39 18 42 121 105
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 12-р хэсэг 470 434 322 17 33 10 65 171 120
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 13-р хэсэг 539 371 323 14 64 22 57 222 168
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р 14-р хэсэг 636 327 362 13 58 25 66 180 92
  Нийт 6,844 4,713 3,571 178 546 236 643 2,485 1,412