МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 65-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Өлзийсайханы ЭНХТҮВШИН - МАН Бүдээгийн МӨНХТУЯА - АН Пэрэнлэйн БОЛД - ТТЭНЭ Данзанхорлоогийн ДАШПҮРЭВ - ИЗНН Дон-Очирын ДОНДОВСАМБУУ - ХСЭ Зээчирийн БАДАМСҮРЭН - БНН Чүлтэмийн ЛХАГВАЖАВ - МСДН Лочингийн ӨЛЗИЙЖАРГАЛ - ЭЧХН Төгсмаагийн ОЮУНАА - МАХөН Данзангийн ЭРДЭНЭБАТ - МАХН Бадрахын НАЙДАЛАА Рэнбаагийн ТӨРМӨНХ Балжиннямын БАТХУЯГ Парчаагийн ШИНЖЭЭРАВДАН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 1-р хэсэг 434 277 87 8 8 16 22 8 12 198 86 32 31 133
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 2-р хэсэг 540 382 149 15 12 25 33 11 13 217 88 56 44 147
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 3-р хэсэг 517 362 94 17 14 27 29 6 5 218 112 79 34 109
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 4-р хэсэг 577 316 97 8 14 46 29 12 8 201 107 78 39 86
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 5-р хэсэг 613 338 117 13 18 51 33 7 3 256 168 69 14 110
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 6-р хэсэг 669 378 123 19 6 32 21 9 7 234 189 88 15 94
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 7-р хэсэг 642 309 132 12 4 36 14 10 9 201 139 63 13 80
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 8-р хэсэг 564 367 99 17 11 27 26 6 15 171 133 28 29 92
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 9-р хэсэг 482 278 110 12 6 45 20 12 1 145 124 56 18 67
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 10-р хэсэг 494 238 74 11 8 19 23 7 3 140 114 34 24 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р 11-р хэсэг 526 234 79 10 9 26 15 9 7 213 135 45 29 44
  Нийт 6,058 3,479 1,161 142 110 350 265 97 83 2,194 1,395 628 290 1,016