МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 64-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Мөнхөөгийн ОЮУНЧИМЭГ - МАН Гарьдхүүгийн БАЯРСАЙХАН - АН Жамсрангийн БАТБОЛД - ТТЭНЭ Цэрэндоржийн ГАНХУЯГ - ИЗНН Дамдинсүрэнгийн ГАНСҮРЭН - МУНН Очирбатын ЗАЯА - ХСЭ Готовын БАТТУЛГА - БНН Жамсранжавын ДАВААДУЛАМ - МСДН Цэвэграшийн ЭРДЭНЭЧУЛУУН - МАХН Володягийн БУЯНМӨНХ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 1-р хэсэг 592 342 105 89 9 40 36 5 158 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 2-р хэсэг 452 445 98 78 8 33 35 2 220 46
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 3-р хэсэг 447 339 115 41 6 26 17 1 188 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 4-р хэсэг 538 342 79 69 9 44 35 7 197 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 5-р хэсэг 501 325 86 99 12 25 31 4 149 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 6-р хэсэг 373 204 49 61 8 15 23 4 107 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 7-р хэсэг 638 498 69 129 29 60 48 7 173 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 8-р хэсэг 718 491 68 111 24 45 41 7 175 57
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 9-р хэсэг 727 479 74 98 22 70 43 7 230 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 10-р хэсэг 618 455 106 107 20 58 41 10 226 51
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 11-р хэсэг 504 431 45 73 19 46 46 4 211 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р 12-р хэсэг 482 453 53 56 14 53 34 7 158 28
  Нийт 6,590 4,804 947 1,011 180 515 430 65 2,192 482