МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 63-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Төмөрбаатарын АЮУРСАЙХАН - МАН Самбуугийн ДЭМБЭРЭЛ - АН Халтарын БАТСУУРЬ - ТТЭНЭ Батсайханы АМАРТҮВШИН - ИЗНН Рэгзэнгийн БАТБАЯР - БНН Адъяагийн ГАНБААТАР - МСДН Ганхүүгийн БАТБАЯР - ЭЧХН Лхагважавын НАЦАГ - ИХН Авирмэдийн ДАВААСҮРЭН - МАХН Цэндийн ШИНЭБАЯР - ЭОНЭ Гомбосүрэнгийн АРСЛАН - АТХН Баатарын БАТЦЭНГЭЛ Содовсүрэнгийн НАРМАНДАХ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 1-р хэсэг 710 437 71 27 69 84 11 7 106 29 64 52 77
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 2-р хэсэг 685 427 90 40 59 32 19 4 95 21 34 62 53
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 3-р хэсэг 604 393 64 31 44 51 17 6 71 48 21 37 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 4-р хэсэг 567 325 42 45 59 52 26 10 80 31 29 34 57
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 5-р хэсэг 511 305 48 44 41 44 22 8 78 20 23 33 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 6-р хэсэг 394 257 44 19 49 40 12 6 70 6 24 22 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 7-р хэсэг 490 279 76 8 27 29 23 6 61 20 22 23 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 8-р хэсэг 485 268 38 15 55 34 31 3 77 19 21 30 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 9-р хэсэг 824 416 80 30 57 56 14 10 84 18 37 44 61
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 10-р хэсэг 851 393 78 34 51 44 14 8 68 23 26 57 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 11-р хэсэг 572 292 42 39 9 65 11 6 287 31 30 29 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 12-р хэсэг 555 312 30 53 11 71 23 7 315 34 61 52 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 13-р хэсэг 775 451 62 29 16 52 19 6 259 36 47 18 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 14-р хэсэг 773 500 65 37 27 63 37 13 316 41 53 38 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 15-р хэсэг 453 374 32 40 12 61 12 7 211 17 14 18 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 16-р хэсэг 506 289 27 35 9 59 26 5 223 18 14 21 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 17-р хэсэг 498 391 21 29 16 54 9 4 226 8 4 16 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 18-р хэсэг 679 414 50 56 22 115 32 8 328 40 26 32 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 19-р хэсэг 486 356 41 41 12 58 34 9 250 30 13 38 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 20-р хэсэг 358 211 19 35 9 21 7 3 45 29 10 14 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р 21-р хэсэг 928 458 61 36 18 83 23 8 298 45 46 43 25
  Нийт 12,704 7,548 1,081 723 672 1,168 422 144 3,548 564 619 713 662