МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 59-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Дамдины ЦОГТБААТАР - МАН Балбарын МЭДРЭЭ - АН Цүлтэмийн МӨНХЖИН - ТТЭНЭ Гэмбэлийн ТЭМҮҮЖИН - БНН Дамдинсүрэнгийн АМАРСАЙХАН - МСДН Бадралын БАЯСАЛ - ИХН Нацагийн УДВАЛ - МАХН Баатаржавын МӨНХСОЁЛ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 1-р хэсэг 919 527 38 59 16 14 105 180
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 2-р хэсэг 579 424 25 40 25 5 71 126
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 3-р хэсэг 433 265 21 25 8 3 61 104
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 4-р хэсэг 475 218 25 34 16 7 64 97
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 5-р хэсэг 796 491 52 62 22 10 140 198
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 6-р хэсэг 848 479 57 74 26 16 77 181
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 7-р хэсэг 679 547 62 58 28 5 101 132
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 8-р хэсэг 441 301 31 46 10 4 72 111
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 9-р хэсэг 517 353 35 34 20 6 113 125
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 10-р хэсэг 637 430 42 45 31 16 80 143
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 11-р хэсэг 512 306 48 57 9 6 92 98
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 12-р хэсэг 170 106 1 5 2 0 26 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 13-р хэсэг 540 329 17 43 10 4 126 77
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р 14-р хэсэг 497 308 20 29 5 5 74 53
  Нийт 8,043 5,084 474 611 228 101 1,202 1,634