МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 58-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Бямбасүрэнгийн ЭНХ-АМГАЛАН - МАН Гаваагийн БАТХҮҮ - АН Батсүхийн ОДОНЧИМЭГ - ТТЭНЭ Тогоочийн НАРАНЦЭЦЭГ - ИЗНН Жумдааны НАМХАЙЖАНЦАН - БНН Даваагийн АЛДАРХИШИГ - ИХН Хурцын ОЮУНЦЭЦЭГ - МАХН Доноровын ГАНТУЛГА Сэрчингийн ҮҮРЦАЙХ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 1-р хэсэг 469 409 16 27 17 27 205 26 106
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 2-р хэсэг 506 436 18 17 17 38 189 52 106
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 3-р хэсэг 537 410 32 24 30 40 276 75 94
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 4-р хэсэг 441 499 25 25 39 28 211 37 109
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 5-р хэсэг 439 431 16 16 12 33 136 73 79
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 6-р хэсэг 652 554 27 16 43 80 177 113 71
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 7-р хэсэг 346 339 23 18 17 11 225 61 70
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 8-р хэсэг 423 353 27 20 24 11 164 33 72
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 9-р хэсэг 616 620 31 23 38 35 268 43 182
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 10-р хэсэг 575 582 36 24 68 29 198 21 159
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р 11-р хэсэг 684 541 41 20 28 66 259 61 142
  Нийт 5,688 5,174 292 230 333 398 2,308 595 1,190