МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 55-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Даваажанцангийн САРАНГЭРЭЛ - МАН Жамбалсүрэнгийн ГАНХУЯГ - АН Довдонгийн ЭНХБОЛД - ТТЭНЭ Тогмидын СҮНЖИДМАА - ИЗНН Пүрэвжавын СҮРЭНЖАВ - БНН Шаравжамцын БОЛД - МСДН Намжилжавын БАДАМХАНД - ЭЧХН Цэрэндашийн ОЮУНБААТАР - МАХН Төмөрдөшийн БАЯРХҮҮ - ЭОНЭ Төмөрийн МӨНХ-ОРГИЛ - АТХН Жазагийн ЛХАГВАСҮРЭН Тунгаагийн ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 1-р хэсэг 453 401 16 8 44 26 1 131 169 9 31 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 2-р хэсэг 529 375 16 6 40 20 5 190 199 5 55 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 3-р хэсэг 421 402 44 5 52 27 3 147 238 7 33 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 4-р хэсэг 632 473 19 12 65 22 0 224 174 5 43 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 5-р хэсэг 620 571 24 7 77 12 5 160 169 20 77 65
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 6-р хэсэг 599 492 33 10 65 16 2 207 179 6 37 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 7-р хэсэг 518 497 22 14 43 3 0 177 168 6 52 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 8-р хэсэг 495 489 22 5 70 10 1 197 138 12 81 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 9-р хэсэг 468 523 10 13 61 15 2 193 115 8 39 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 10-р хэсэг 631 456 10 9 59 15 4 178 215 10 61 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 11-р хэсэг 391 372 14 3 33 5 1 189 238 1 18 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р 12-р хэсэг 574 497 17 6 45 7 5 303 222 5 10 27
  Нийт 6,331 5,548 247 98 654 178 29 2,296 2,224 94 537 450