МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 53-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Батмөнхийн ТӨМӨРЧУЛУУН - МАН Жалбасүрэнгийн БАТЗАНДАН - АН Маналжавын ШАГДАРСҮРЭН - ТТЭНЭ Батсүхийн АРГО - МУНН Рэнцэнлүндэгийн ТӨМӨРБААТАР - БНН Дашдондогийн ГАНЗОРИГ - МСДН Ренчиндоржийн ЭНХТУЯА - ИХН Доржпаламын ЭРДЭНЭЦОГТ - МАХН Лүүрэвийн ӨНӨРЧИМЭГ Долгорсүрэнгийн БАТБАЯР Өвгөнхүүгийн ЭРДЭНЭБОЛД Жанагийн ГАНБААТАР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 1-р хэсэг 618 869 59 10 43 8 21 99 12 10 29 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 2-р хэсэг 543 910 57 14 61 13 17 155 14 14 18 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 3-р хэсэг 468 622 34 16 66 14 23 97 13 9 53 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 4-р хэсэг 599 633 45 10 62 21 15 134 14 12 45 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 5-р хэсэг 577 526 43 9 63 11 23 100 5 8 72 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 6-р хэсэг 638 669 37 17 53 21 28 131 7 8 78 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 7-р хэсэг 515 629 71 11 54 18 21 139 15 10 29 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 8-р хэсэг 486 577 57 11 46 17 23 88 11 7 36 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 9-р хэсэг 438 492 46 10 60 26 18 94 15 9 23 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 10-р хэсэг 826 638 71 21 77 16 24 151 15 25 32 41
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 11-р хэсэг 692 611 55 20 58 16 23 152 19 12 42 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 12-р хэсэг 632 652 96 20 72 13 23 153 16 22 46 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р 13-р хэсэг 645 663 56 14 79 19 20 123 17 14 42 41
  Нийт 7,677 8,491 727 183 794 213 279 1,616 173 160 545 317