МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 52-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Батжаргалын БАТЗОРИГ - МАН Чимэдийн САЙХАНБИЛЭГ - АН Маамын МӨНХЗАЯА - ТТЭНЭ Магсарын БАТСАЙХАН - МУНН Ванчиндоржийн НАМХАЙНЯМБУУ - БНН Чүлтэмийн ЭНХТӨВШИН - МСДН Атарбаярын СҮХБАТБААТАР - ЭЧХН Баянжаргалын БАТЗОРИГ - ИХН Лувсандоржийн ЧУЛУУНБААТАР - МАХН Нэргүйн ЭНХЭЭ - МКН Цэрэнгийн МОНГОЛ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 1-р хэсэг 601 587 50 17 31 39 2 33 132 5 301
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 2-р хэсэг 422 505 34 17 21 32 7 19 258 6 372
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 3-р хэсэг 358 355 39 15 19 22 2 18 84 2 166
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 4-р хэсэг 568 568 55 7 45 38 5 37 164 9 245
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 5-р хэсэг 669 401 30 14 20 39 4 25 161 10 234
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 6-р хэсэг 592 568 50 10 28 27 12 29 122 10 219
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 7-р хэсэг 497 440 60 12 38 20 4 28 133 13 241
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 8-р хэсэг 564 463 51 12 33 34 26 28 159 4 224
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 9-р хэсэг 665 468 60 7 38 25 22 29 125 7 183
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 10-р хэсэг 533 547 31 24 22 40 40 41 152 3 155
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 11-р хэсэг 472 409 48 18 24 33 3 27 176 8 221
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 12-р хэсэг 556 332 42 11 36 19 2 37 101 2 167
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 13-р хэсэг 516 452 39 9 26 30 9 24 145 2 163
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 14-р хэсэг 519 443 50 20 27 53 7 54 256 4 150
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 15-р хэсэг 507 367 32 16 28 22 3 27 74 2 106
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 16-р хэсэг 497 424 52 21 22 27 10 29 118 6 155
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р 17-р хэсэг 449 426 40 9 34 34 8 31 111 7 128
  Нийт 8,985 7,755 763 239 492 534 166 516 2,471 100 3,430