МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 5-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Хавдисламын БАДЕЛХАН - МАН Хабшайн ЕРЖАН - АН Насирын САМАТ - БНН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 1-р хэсэг 947 718 62
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 2-р хэсэг 659 558 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 3-р хэсэг 961 640 52
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 4-р хэсэг 737 623 51
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 5-р хэсэг 697 653 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 6-р хэсэг 567 664 67
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 7-р хэсэг 630 550 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 8-р хэсэг 780 757 88
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 9-р хэсэг 494 502 50
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 10-р хэсэг 472 443 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 11-р хэсэг 420 485 32
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р 12-р хэсэг 779 536 40
  Нийт 8,143 7,129 597